Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Lucrari de reabilitare / inlocuire si / sau extindere retele de apa si /sau retele de canalizare in conformitate cu legislatia specifica a retelelor de alimentare cu apa si canalizari in mediul urban


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
N/A RON

Castigatorul Licitatiei: SC APOLODOR GRUP CONSTRUCT SRL - SC IRIDEX GROUP CONSTRUCTII SRL - SC CALA SA
Anunt de atribuire numarul 130077/04.02.2012
Informatii anunt de participare asociat 121357
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
APA NOVA BUCURESTI
Adresa postala: Str. Splaiul Independentei , nr. 235, Sector 6, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: -, Romania, Punct(e) de contact: Alice Dumitrescu, Tel. +40 213140110, Email: a[email protected], Fax: +40 213143095, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Ap?
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Lucrari de reabilitare / inlocuire si / sau extindere retele de apa si /sau retele de canalizare in conformitate cu legislatia specifica a retelelor de alimentare cu apa si canalizari in mediul urban
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Bucuresti
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Lucrari de reabilitare / inlocuire si / sau extindere retele de apa si /sau retele de canalizare in conformitate cu legislatia specifica a retelelor de alimentare cu apa si canalizari in mediul urban
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45232150-8 - Lucrari pentru conducte de alimentare cu apa (Rev.2)
45232400-6-Lucrari de constructii de canalizare de ape reziduale (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
Oferta cea mai scazuta / cea mai ridicata: 174, 130, 971.41 RON si 184, 989, 711.26RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2011/S174-286106din10.09.2011
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 4975-80 Denumirea: Lucrari de inlocuire si/sau extindere retele de alimentare cu apa potabila si/sau canalizare
V.1) Data atribuirii contractului 31.01.2012
V.2) Numarul de oferte primite 8
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC APOLODOR GRUP CONSTRUCT SRL - SC IRIDEX GROUP CONSTRUCTII SRL - SC CALA SA
Adresa postala: Str. Runcu, nr.62, sector 4, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 042054, Romania, Tel. +40 213456000, Fax: +40 213450000
SC ACVATOT SRL
Adresa postala: Str. Popa Lazar, nr. 5-25, sector 2, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 021586, Romania, Tel. +40 212520860, Fax: +40 212520934
SC STRACO GRUP SRL - SC MARCONSTRUCT IMPEX SRL - SC POLYMARKET CONSTRUCTION SRL
Adresa postala: Str. Barlea, nr. 5-13, sector, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 052073, Romania, Tel. +40 214247020, Fax: +40 214247022
SC DIMAR SRL - SC TRIADA PROD IMPEX SRL - EZENTIS INFRAESTRUCTURAS SA
Adresa postala: STr. Leonida, nr.25, sector 2, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 020555, Romania, Tel. +40 372185601, Fax: +40 372185616
SC CONSTRUCTII ERBASU SA
Adresa postala: Str. N.G.Caramfil, nr. 72, bl.22A, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 014143, Romania, Tel. +40 213100274, Fax: +40 213121318
SC DINAMIC COMPANY SRL
Adresa postala: Sos. Mihai Bravu, nr. 329, bl.53, sc.1, ap.3, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030328, Romania, Tel. +40 214574600, Fax: +40 214574601
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Oferta cea mai scazuta / cea mai ridicata
Valoarea: 174130971.41/184989711.26 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Candidatii trebuie sa asigure personalul de specialitate considerat necesar pentru indeplinirea contractului de lucrari 2 responsabili tehnici cu executia, care sa fie atestati in domeniul lucrarii ce urmeaza sa fie executata;8 deserventi buldoexcavator;24 soferi autobasculanta sau masina de mare tonaj;3 deserventi utilaj foraj, din care: 1 operator cod COR 833204 operator la utilaje de forjat dirijat, 1 operator cod COR 833205 operator la utilaje de reabilitari conducte subterane si 1 operator cod COR 833206 operator la utilaje pentru subtraversari; 8 deserventi alte utilaje;4 sudori atestati sudura polietilena;16 instalatori apa si canal;4 tehnicieni;4 ingineri cu specializare instalatii, hidro sau imbunatatiri funciare;32 muncitori necalificati;6 drenori canalist;2 topometristi;Candidatii trebuie sa detina certificate ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 sau echivalente, pentru domeniile de activitate care fac obiectul acordului-cadru; Autoritatea contractanta intentioneaza sa preselecteze un numar de minim 3 candidati. Preselectia candidatilor se va face prin aplicarea criteriilor de selectie: a) Instalatie (utilaj) pentru hidrocuratitoare2 puncte;b) Echipament pentru inspectie video CCTV 5 puncte;c) Instalatie (utilaj) pentru foraj orizontal dirijat (125-450mm), putere minim 20 t 8 puncte;d) Instalatie (utilaj) pentru impingere si microtunelare 2 puncte;e) Echipament (utilaj) pentru extractie bransament 5 puncte;f) Echipamentul de sudura PEHD complet automatizat (cu protocol de sudura) cu certificat de calitate 8 puncte; g)Experienta similara 70 puncte
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos;nr 6, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Fax: +40 213104642
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel
Adresa postala: Splaiul Independentei, nr.5 sector 4, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: -, Romania, Tel. +40 213195180, Fax: +40 213195183
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Juridic al Societatii Apa Nova
Adresa postala: Str. Banului, nr 3A, et. 2, ap 7, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: -, Romania, Tel. +40 213155241, Fax: +40 213155241
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
02.02.2012 15:35
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer