Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Lucrari de reabilitare a LEA 110 KV afectate de calamitati - Inlocuire stalp nr 120 din LEA 110 kV Husi Munteni, jud Vaslui


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
99.000 RON

Castigatorul Licitatiei: SC Electromontaj SA Bucuresti - Sucursala Iasi
Anunt de atribuire (utilitati) numarul 137683/21.06.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
E. ON MOLDOVA DISTRIBUTIE S.A.
Adresa postala: str. Ciurchi 146-150, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700359, Romania, Punct(e) de contact: LOredana Temneanu, Tel. +40 0232405634, In atentia: LOredana Temneanu, Email: [email protected], Fax: +40 0232405316, Adresa internet (URL): www.eon-romania.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Lucrari de reabilitare a LEA 110 KV afectate de calamitati - Inlocuire stalp nr 120 din LEA 110 kV Husi Munteni, jud Vaslui
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: jud Vaslui
Codul NUTS: RO213 - Iasi
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
- elaborare documentatii de proiectare PTh+CS si executie lucrari de reabilitare a LEA 110 KV afectate de calamitati: Inlocuire stalp nr 120 din LEA 110 kV Husi-Munteni, jud Vaslui
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45315400-2 - Instalatii de inalta tensiune (Rev.2)
71323100-9-Servicii de proiectare a sistemelor de energie electrica (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
99, 000RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Situatie de urgenta extrema survenita in urma unor evenimente care nu puteau fi prevazute de autoritatea contractanta, in conformitate cu conditiile stricte stabilite in directiva
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 4600004831/11.06.2013/13020/19.06.2013 Denumirea: Inlocuire stalp nr 120 din LEA 110 kV Husi Munteni, jud Vaslui
V.1) Data atribuirii contractului 19.06.2013
V.2) Numarul de oferte primite 2
Numarul de oferte admisibile 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC Electromontaj SA Bucuresti - Sucursala Iasi
Adresa postala: sediul sucursalei: in Iasi, str. Manta Rosie nr. 14 judetul Iasi telefon: 0332/40 97 13, 0232/40 97 14, fax 0232/23 07 68, numar de inregistrare la Registrul Comertului Iasi J40/1099/1991, cod fiscal RO566, ,Localitatea: Iasi, Cod postal: 700670, Romania, Tel. 0232/40 97 14, Fax: 0232/23 07 68
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 99000.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Autoritatea contractanta apreciaza faptul ca acest contract avand ca obiect : ?Lucrari de reabilitare a LEA 110 KV afectate de calamitati: - Inlocuire stalp nr 120 din LEA 110 kV Husi-Munteni, jud Vaslui - elaborare PTh+CS si executie lucrare" trebuie realizat in regim de urgenta deoarece: - prin documentatia tehnica de expertizare nr 197 a/2012 s-a stabilit faptul ca gradul de prioritate privind inlocuirea acestui stalp de beton armat avariat, cu stalp metalic desectiune tubulara poligonala este?URGENTA MAXIMA?.- stalpul de beton existent este total compromis, avand o ruptura grava la cota 1, 2-1, 3 m de la baza, intreaga sectiune transversala fiind fracturata. Expertul a incadrat stalpul 120 din LEA 110 KV Husi- Munteni in clasa de risc RsI care corespunde constructiilor cu risc ridicat de prabusire.Fata de cele prezentate mai sus s-a considerar necesara demarareaachizitiei in regim de urgenta in baza prederilor art 252 lit c) din OUG34/2006, prin invitarea unui numar de opartori economici care sa asigure o concurenta reala si prin incheierea unui contract cu durata de valabilitate de 3 luni.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Curtea de Apel Iasi
Adresa postala: Str. Anastasie Panu, nr. 25 bis, ,Localitatea: Iasi, Cod postal: 700024, Romania, Tel. +40 232217808, Email: [email protected]
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Departament Juridic E.ON Moldova Distributie SA
Adresa postala: str Ciurchi 146-150 , ,Localitatea: Iasi, Cod postal: 700359, Romania, Email: [email protected]
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
21.06.2013 09:09
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer