Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta
Licitatii hot: 2000 srl | 2001 | 20011 | 20014 | 200199 | 2002 | 2003 | 2004 | 2006 | 2006 018-445.01.02.12 +

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - LUCRARI DE REABILITARE A TERENULUI AFERENT PARCARII INFRASTRUCTURII DE CERCETARE ELI - NP (Extreme Light Infrastructure ? Nuclear Physics)


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
130.855 RON

Castigatorul Licitatiei: SC WIDIA SRL
Anunt de atribuire numarul 148017/28.01.2014
Informatii anunt de participare asociat 143919
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica si Inginerie Nucleara "Horia Hulubei"
Adresa postala: Str.Reactorului nr.30, jud.Ilfov, Localitatea: Magurele, Cod postal: 077125, Romania, Punct(e) de contact: CRISTINA SIMA, Tel. +40 214042318, Email: [email protected], Fax: +40 214042393, Adresa internet (URL): www.ifin.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Institut de cercetare
Activitate (activitati)
Altele: cercetare
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
LUCRARI DE REABILITARE A TERENULUI AFERENT PARCARII INFRASTRUCTURII DE CERCETARE ELI - NP (Extreme Light Infrastructure ? Nuclear Physics)
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Str.Reactorului nr.30, Magurele-Ilfov
Codul NUTS: RO322 - Ilfov
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Eliminarea completa a umpluturilor din amplasament, umpluturi identificate ca deseuri (material de constructie, material metalic, plastic si textil etc.). Preluarea diferentelor de cota rezultate prin excavarea zonelor de sol vegetal si umpluturi cu material coeziv controlat din punct de vedere al naturii granulometrice si modului de punere in opera. Realizarea unui sistem de drenaj de suprafata care sa poata colecta si transfera apele meteorice in afara zonei de influenta asupra infrastructurilor (terasamentelor) astfel incat sa nu fie modificate conditiile de fundare.Valoarea estimata pentru lucrari: 165.545, 20 lei, fara TVA, din care diverse si neprevazute 15.049, 50 lei, fara TVA, reprezentand 10%.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45112360-6 - Lucrari de reabilitare a terenului (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
130, 855.46RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
D 63
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 4 Denumirea: LUCRARI DE REABILITARE A TERENULUI AFERENT PARCARII INFRASTRUCTURII DE CERCETARE ELI - NP (Extreme L
V.1) Data atribuirii contractului 27.01.2014
V.2) Numarul de oferte primite 2
Numarul de oferte admisibile 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC WIDIA SRL
Adresa postala: SAT TANTARENI NR. 396, COMUNA BLEJOI, JUDETUL PRAHOVA, Localitatea: Blejoi, Cod postal: 107070, Romania, Tel. +40 722351626, Email: [email protected], Fax: +40 344819376
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 150495.70 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 130855.46 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): ?Extreme Light Infrastructure ? Nuclear Physics? CCI nr.2011RO161PR010, POSCCE ? Program Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice
VI.2) Alte informatii
Participarea la procedura este permisa tuturor operatorilor economici, indiferent de nationalitate, atat persoane fizice autorizate, cat si persoane juridice. Toate documentele solicitate in scopul demonstrarii indeplinirii criteriilor de calificare vor fi in limba romana. In cazul ofertantilor (persoane fizice sau juridice) de alta nationalitate decat cea romana, documentele vor fi transmise in limba in care au fost emise, insotite de o traducere autorizata a acestora in limba romana.Valoarea lucrarilor cuprinse in sectiunea diverse si neprevazute va fi in procent de 10% din valoarea ofertata de operatorul economic pentru lucrare. Valoarea in baza careia se vor intocmi si evalua ofertele este de 150.495, 70 lei, fara TVA.In cazul in care exista doua sau mai multe oferte cu preturi egale si sunt clasate pe primul loc se va solicita depunerea unor noi propuneri financiare in plic inchis la sediul autoritatii contractante (Str. Reactorului nr.30, Magurele, Jud. Ilfov) pana la data si ora limita comunicata tuturor ofertantilor care se afla in situatia mentionata.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
TRIBUNALUL BUCURESTI SECTIA CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL
Adresa postala: B-dul Unirii, nr.37, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030823, Romania, Tel. +40 214083600, Fax: +40 214083600
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Biroul juridic IFIN-HH
Adresa postala: Str.Reactorului nr.30, Magurele, jud. Ilfov, Localitatea: Magurele, Cod postal: 077125, Romania, Tel. +40 214042318, Adresa internet (URL): www.nipne.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
28.01.2014 17:54
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer