Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Lucrari de reabilitare a zonei Canalului Bega, Timisoara


Anunt de intentie numarul 19617/19.03.2011
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumire, adresa si punct(e) de contact:
Municipiul Timisoara
Adresa postala:  Bv. C.D.Loga nr.1, Localitatea:  Timisoara, Cod postal:  300030, Romania, Punct(e) de contact:  Serviciul Achizitii Publice, Tel. 0256-408478, In atentia:  Ec.Maria Mezei, Email:  [email protected], Fax:  0256-408477/204177, Adresa internet (URL):  www.primariatm.ro, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II.A: OBIECTUL CONTRACTULUI (LUCRARI)
II.1) Denumirea data contractului de catre autoritatea contractanta
Lucrari de reabilitare a zonei Canalului Bega, Timisoara
II.2) Tipul de contract si locul executarii lucrarilor
Lucrari
Locul principal sau locul de executare a lucrarilor: zona Canal Bega Timisoara
Codul NUTS: RO424 - Timis
II.3) Prezentul anunt implica incheierea unui acord-cadru
Nu
II.4) Descrierea succinta a naturii si domeniului lucrarilor
Lucrari de reabilitare a zonei Canalului Bega, Timisoara, Proiect: "Reabilitareainfrastructurii publice urbane a maurilor canalului Bega Timisoara"
Valoarea estimata fara TVA: 32, 761, 137.11RON
Impartire in loturi
Nu
II.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile publice)
45233120-6 - Lucrari de constructii de drumuri (Rev.2)
45112710-5-Lucrari de arhitectura peisagistica a spatiilor verzi (Rev.2)
II.6) Data prevazuta pentru inceperea procedurilor de atribuire si durata contractului
Data prevazuta pentru inceperea procedurilor de adjudecare: 02.05.2011
Durata: 36 luni incepand de la data adjudecarii contractului
II.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.8) Informatii suplimentare
Lucrarile se vor executa in vederea atingerii obiectivelor si indicatorilor stabiliti prin cererea de finantare depusa in vederea atragerii finantarii nerambursabile in cadrul POR 2007-2013 Axa Prioritara 1, Domeniul major de interventie 1.1. Sub-domeniul "Poli de crestere".
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Principalele conditii financiare si modalitati de plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Garantie de participare in suma fixa de pina la 2% din valoarea estimata, valabilitate 90 zile de la termenul limita de primire a ofertelor;garantie de buna executie de maxim 10% din pretul contractului, fara TVA
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Contracte rezervate
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Program Operational Regional 2007-2013 , Axa prioritara 1-"Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor-poli urbani de crestere" , Domeniul major de interventie 1.1-"Planuri integrate de dezvoltare urbana ", Sub-domeniul : "Poli de crestere".
VI.2) Alte informatii
VI.3) Informatii privind cadrul de reglementare general
Site-uri Internet guvernamentale de unde se pot obtine informatii privind
Legislatia fiscala: www.mfinante.ro
Legislatia in domeniul protectiei mediului: www.mmediu.ro
Protectia muncii si conditii de munca: www.mmuncii.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
16.03.2011 12:42
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer