Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - LUCRARI DE REABILITARE IN CAZARMA 769 CAPU MIDIA


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
1.756.634 RON

Castigatorul Licitatiei: RO-MAT-CONSTRUCT S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 122110/14.09.2011
Informatii anunt de participare asociat 114974
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
MINISTERUL APARARII - UNITATEA MILITARA 02542 FOCSANI
Adresa postala:  Bulevardul Bucuresti nr. 1-3, Localitatea:  Focsani, Cod postal:  620144, Romania, Punct(e) de contact:  RADEANU ADRIAN, Tel. 0237/213155, Email:  [email protected], Fax:  0237/213155, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Aparare
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
LUCRARI DE REABILITARE IN CAZARMA 769 CAPU MIDIA
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: CONSTANTA, CAZARMA 769 CAPU MIDIA
Codul NUTS: RO223 - Constanta
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
LUCRARI DE REABILITARE IN CAZARMA 769 CAPU MIDIA - DOCUMENTATIE TEHNICA CU DETALII DE EXECUTIE, DOCUMENTATIE TEHNICA PENTRU OBTINEREA AVIZELOR SI A AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE, DOCUMENTATIE TEHNICA PENTRU ORGANIZAREA EXECUTIEI LUCRARILOR, VERIFICARE PROIECT TEHNIC, EXECUTIE LUCRARE SI ASISTENTA TEHNICA PE PERIOADA DERULARII CONTRACTULUI, CONFORM CAIETULUI DE SARCINI SI ANEXEI NR. 1.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45000000-7 - Lucrari de constructii (Rev.2)
71322000-1-Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice (Rev.2)
71356200-0-Servicii de asistenta tehnica (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
1, 756, 634RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
2007-I-769 CAPU MIDIA
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de intentie
Numarul anuntului in JO: 2011/S30-049393din12.02.2011
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: A 6271 Denumirea: LUCRARI DE REABILITARE IN CAZARMA 769 CAPU MIDIA
V.1) Data atribuirii contractului 8/9/2011
V.2) Numarul de oferte primite 4
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
RO-MAT-CONSTRUCT S.R.L.
Adresa postala:  str.POPORULUI, nr.76, Localitatea:  Constanta, Cod postal:  8700, Romania, Tel. 0241/552676;0724/343979, Email:  [email protected], Fax:  0241/520413
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 4262400.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 1756634.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Da
Partea din contract care ar putea fi subcontractata
Valoare fara TVA: 46634.00
Descriere succinta a valorii/procentului din contract care urmeaza sa fie subcontractat
Subcontractantii declarati: S.C. ROMANIAN EXPERT CONSULTING SRL BUCURESTI - proiectare si asistenta tehnica, exclusiv instalatii electrice - valoare 34.034 lei fara TVA; S.C. ELECTROBOL CONSTRUCT S.R.L. CONSTANTA - proiectare, executie si asistenta tehnica instalatii electrice - valoare 12.600 lei fara TVA.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
TRIBUNALUL VRANCEA - SECTIA COMERCIALA
Adresa postala:  Bulevardul Independentei nr. 1-21, Localitatea:  Focsani, Cod postal:  620015, Romania, Tel. 0237/232092, Email:  [email protected], Fax:  0237/232092
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
U.M. 02542 Focsani / Biroul juridic
Adresa postala:  Bulevardul Bucuresti nr. 1-3, Localitatea:  Focsani, Cod postal:  620144, Romania, Tel. 0237/213155, Email:  [email protected], Fax:  0237/213155
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
13.09.2011 15:44
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer