Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Lucrari de reabilitare Scoala generala cl. V-Vlll Livezile


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
1.060.995 RON

Castigatorul Licitatiei: SC CIPT PARTENER SRL
Anunt de atribuire numarul 28240/15.02.2008
Informatii anunt de participare asociat 25375
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMUNA LIVEZILE (PRIMARIA COMUNEI LIVEZILE- BISTRITA NASAUD)
Adresa postala: COMUNA LIVEZILE, STR. CAMINULUI, NR. 161, Localitatea: Livezile, Cod postal: 427120, Romania, Punct(e) de contact: ROMEO MARCEL APOPI, Tel.0263/270220, Email: [email protected], Fax: 0263/270034
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Lucrari de reabilitare Scoala generala cl. V-Vlll Livezile
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Scoala Generala cl. V-Vlll comuna Livezile
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Lucrari de constructie privind reabilitarea Scolii gimnaziale din comuna Livezile
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45214220-8 - Scoala gimnaziala (Rev.1)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
1, 060, 995RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 7669 Denumirea: Lucrari de reabilitare scoala generala cl.V-Vlll Livezile
V.1) Data atribuirii contractului 11/29/2007
V.2) Numarul de oferte primite 8
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC CIPT PARTENER SRL
Adresa postala: LOC. BISTRITA, STR.GEORGE ENESCU, NR.19, Localitatea: BISTRITA, Cod postal: 420174, Romania, Tel.0263234040
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 1065000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 1060995.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Documentatia de atribuire se ridica de la sediul Primatiei Livezile, jud. Bistrita - Nasaud, contra sumei de 500 Ron
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos nr.6, Sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 03008, Romania
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
La secretariatul Primariei Livezile
Adresa postala: comuna Livezile, Localitatea: Mesteacanului, nr.161, jud Bistrita Nasaud, Cod postal: 427120, Romania, Tel.0263-270034, Fax: 0263-270034
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
15.02.2008 09:22
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer