Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Lucrari de reabilitare si modernizare a retelelor termice secundare pentru incalzire si apa calda de consum din ansamblurile de locuinte Grivita 5, Grivita 6, Pacea 2, Bucovina


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
4.501.934 RON

Castigatorul Licitatiei: MBB CONSTRUCTII S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 60468/20.10.2008
Informatii anunt de participare asociat 45258
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
MUNICIPIUL BOTOSANI
Adresa postala: str. Piata Revolutiei nr.1, Localitatea: Botosani, Cod postal: 710236, Romania, Punct(e) de contact: LUCIAN-REMUS DRAGHICI, Tel.0231530143, Email: [email protected], Fax: 0231511712/0231531595
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Lucrari de reabilitare si modernizare a retelelor termice secundare pentru incalzire si apa calda de consum din ansamblurile de locuinte Grivita 5, Grivita 6, Pacea 2, Bucovina
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Ansamblurile de locuinte Grivita 5, Grivita 6, Pacea 2, Bucovina, Municipiul Botosani.
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitia are ca scop inlocuirea conductelor vechi de agent termic montate in canal termic, cu conducte preizolate pozate direct in sol (in strat de nisip)
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45231111-6 - Lucrari de demontare si de inlocuire a conductelor (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
4, 501, 933.67RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
Criterii
Pondere
1.
pretul ofertei
80%
Descriere:
2.
termenul de executie
10%
Descriere:
3.
durata garantiei acordata lucrarilor
10%
Descriere:
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 2120 Denumirea: Lucrari de reabilitare si modernizare a retelelor termice secundare Grivita 5
V.1) Data atribuirii contractului 10/8/2008
V.2) Numarul de oferte primite 5
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
MBB CONSTRUCTII S.R.L.
Adresa postala: Calea nationala, nr 70, Localitatea: Botosani, Cod postal: 710019, Romania, Tel.0331401701, Email: [email protected], Fax: 0331401570
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 1501944.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 617615.27 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 2121 Denumirea: Lucrari de reabilitare si modernizare a retelelor termice secundare Grivita 6
V.1) Data atribuirii contractului 10/8/2008
V.2) Numarul de oferte primite 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SIMCOS S.A.
Adresa postala: Str.Stefan cel Mare, Nr.10, Localitatea: Botosani, Cod postal: 710022, Romania, Tel.0231/513549, Email: [email protected], Fax: 0231/513549, Adresa internet (URL): WWW.SIMCOS.RO
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 2516094.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 1127434.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 2123 Denumirea: Lucrari de reabilitare si modernizare a retelelor termice secundare Bucovina
V.1) Data atribuirii contractului 10/8/2008
V.2) Numarul de oferte primite 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SIMCOS S.A.
Adresa postala: Str.Stefan cel Mare, Nr.10, Localitatea: Botosani, Cod postal: 710022, Romania, Tel.0231/513549, Email: [email protected], Fax: 0231/513549, Adresa internet (URL): WWW.SIMCOS.RO
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 3219467.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 1325096.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 2122 Denumirea: Lucrari de reabilitare si modernizare a retelelor termice secundare Pacea 2
V.1) Data atribuirii contractului 10/8/2008
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
MBB CONSTRUCTII S.R.L.
Adresa postala: Calea nationala, nr 70, Localitatea: Botosani, Cod postal: 710019, Romania, Tel.0331401701, Email: [email protected], Fax: 0331401570
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 2846287.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 1431788.40 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Se atribuie acordul-cadru pentru Lotul 1 catre MBB CONSTRUCTII S.R.L. 92.9 puncte, cu 617.615, 27 lei fara TVA; Lotul 2 SIMCOS S.A. 95, 8 puncte, cu 1.127.434 lei fara TVA; Lotul 3 MBB CONSTRUCTII S.R.L. (71 %) asociata cu S.C. TERMICA S.A. Botosani (29 %) 100 puncte, cu 1.431.788, 40 lei fara TVA; Lotul 4 SIMCOS S.A. Botosani 97, 5 puncte, cu 1.325.096 lei fara TVA.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos nr. 6, Sector 3 , Localitatea: Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021/310.46.41, Email: [email protected], Fax: 021/310.46.42, Adresa internet (URL): w.w.w.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Suceava
Adresa postala: str. Stefan cel Mare nr.62, Suceava, Localitatea: Suceava, Cod postal: 720062, Romania, Tel.0230/216.321, Fax: 0230/215.383
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Oficiul juridic al Primariei municipiului Botosani
Adresa postala: str. Postei nr.2 , Localitatea: Botosani, Localitatea: Botosani, Cod postal: 710273, Romania, Tel.0231/511.712, Fax: 0321/531.595, Adresa internet (URL): primariabt.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
20.10.2008 09:21
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer