Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Lucrari de reabilitare si modernizare drumuri si poduri locale din cadrul proiectului ?Dezvoltarea zonei turistice Pucioasa ? reabilitare si modernizare drumuri de interes local in statiunea turistica Pucioasa? ? cod SMIS 15330


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
21.262.106 RON

Castigatorul Licitatiei: ASOCIEREA SC GECOR SRL ? SC TELDRUM SA - lider SC GECOR SRL
Anunt de atribuire numarul 140034/12.09.2013
Informatii anunt de participare asociat 139958
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
ORASUL PUCIOASA
Adresa postala: Pucioasa, str. Fantanelor, nr.7, Localitatea: Pucioasa, Cod postal: 135400, Romania, Punct(e) de contact: Compartiment achizitii, Tel. +40 245232277, In atentia: Mangalagiu Adrian, Email: [email protected], Fax: +40 245232276, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Lucrari de reabilitare si modernizare drumuri si poduri locale din cadrulproiectului ?Dezvoltarea zonei turistice Pucioasa ? reabilitare si modernizare drumuri de interes local in statiunea turistica Pucioasa? ? cod SMIS 15330
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Orasul Pucioasa, Judetul Dambovita
Codul NUTS: RO313 - Dambovita
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Contractul are ca obiect executia lucrarilor de reabilitare si modernizare din cadrulproiectului ?Dezvoltarea zonei turistice Pucioasa ? Reabilitare si modernizare drumuri de interes local in statiunea turistica Pucioasa? conform Caietului de Sarcini si Listelor de cantitati ce fac parte integranta din documentatia de atribuire. Se preconizeaza reabilitarea/modernizarea a 20 de strazi locale din orasul Pucioasa, in lungime totala de circa 21930 metri, precum si reabilitarea a 2 poduri din orasul Pucioasa.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45233140-2 - Lucrari de drumuri (Rev.2)
45221111-3-Lucrari de constructii de poduri rutiere (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
21, 262, 105.33RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2012/S212-349629din03.11.2012
Alte publicari anterioare
Numarul anuntului in JO: 2012/S53-086192din16.03.2012
Numarul anuntului in JO: 2012/S111-183385din08.06.2012
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 18803 Denumirea: Lucrari de reabilitare si modernizare drumuri si poduri locale din cadrul proiectului POR SMIS 15330
V.1) Data atribuirii contractului 05.09.2013
V.2) Numarul de oferte primite 11
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
ASOCIEREA SC GECOR SRL ? SC TELDRUM SA - lider SC GECOR SRL
Adresa postala: Sos. Bucuresti-Giurgiu nr. 72, Comuna Calugareni, judetul Giurgiu, Localitatea: Calugareni, Cod postal: 087040, Romania, Tel. 0246 281 052, Email: [email protected], Fax: 0246 281 022
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 26596751.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 21262105.33 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Contract in cadrul proiectului SMIS 15330, finantat prin POR 2007-2013.
VI.2) Alte informatii
1. In cazul in care exista 2 sau mai multi ofertanti care au ofertat acelasi pret, clasamentul final se va face prin reofertare, autoritatea contractanta solicitand ofertantilor in cauza reofertarea propunerii financiare in plicuri inchise si sigilate.2. Preturile prezentate in cadrul propunerii financiare vor fi considerate ferm exprimate si nu vor putea fi ajustate sau modificate pe tot parcursul derularii contractelor.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Compartimentul Juridic al Unitatii Administrativ Teritoriale Orasul Pucioasa
Adresa postala: Str. Fantanelor nr. 7, Localitatea: Pucioasa, Cod postal: 135400, Romania, Tel. +40 245232277, Email: [email protected], Fax: +40 245232276
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
11.09.2013 17:32
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer