Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Lucrari de reabilitare si reparatii capitale camin str. Bozieni


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
4.050.839 RON

Castigatorul Licitatiei: ANTREPRIZA CONSTRUCTII MONTAJ NR.4 BUCURESTI S.A.
Anunt de atribuire numarul 108017/26.05.2011
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE BUCURESTI
Adresa postala:  Piata Romana nr. 6, sector 1 Bucuresti, et.1 camera 0115, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  010374, Romania, Punct(e) de contact:  Liliana Corbeanu, Tel. 021/319.19.00 ;319.19.01/int 121, Email:  [email protected], Fax:  021/319.19.66, Adresa internet (URL):  www.ase.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Institutie de invatamant superior
Activitate (activitati)
- Educatie
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Lucrari de reabilitare si reparatii capitale camin str. Bozieni
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea, prin orice mijloace, a unei lucrari, conform cerintelor specificate de autoritatea contractanta
Locul principal de executare: camin str. Bozieni, nr.8, bloc 831
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Lucrari de reabilitare si reparatii capitale camin str. Bozieni
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45453000-7 - Lucrari de reparatii generale si de renovare (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
4, 050, 838.63RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Lucrarile / produsele / serviciile suplimentare sunt comandate in conditiile stricte stabilite in directiva
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 417 Denumirea: Lucrari de reabilitare si reparatii capitale camin str. Bozieni
V.1) Data atribuirii contractului 7/3/2008
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
ANTREPRIZA CONSTRUCTII MONTAJ NR.4 BUCURESTI S.A.
Adresa postala:  Str. Dr. Iuliu Barasch, Nr. 4A, Sector 3, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030792, Romania, Tel. 021/3203839, Email:  [email protected], Fax:  021/3223975, Adresa internet (URL):  www.acm4.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 4050838.63 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Procedura de baza: licitatie deschisa "Lucrari de reabilitare si reparatii capitale camin str. Bozieni"avand anuntul de de participare numarul 17674/06.06.2007 Anunt de atribuire numarul 16393/19.11.2007
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Bucuresti - Sectia Comerciala
Adresa postala:  B-dul Unirii, nr.37, Localitatea:  BUCURESTI, Cod postal:  030823, Romania
Organismul competent pentru procedurile de mediere
CURTEA DE APEL
Adresa postala:  sos Oltenitei, nr.107-117, sector 4, Localitatea:  BUCURESTI, Cod postal:  041318, Romania
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Academia de Studii Economice
Adresa postala:  Piata Romana nr.6, sector 1, Localitatea:  BUCURESTI, Cod postal:  010374, Romania, Tel. 021/3191900 int 153, Fax:  021/3191966
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
19.05.2011 13:24
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer