Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Lucrari de reabilitare termica a imobilului situat in Calea Ferentari nr. 11, Bl 82, sc 1-3


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
3.705.450 RON

Castigatorul Licitatiei: SC IMOBLUX CONSTRUCT SRL
Anunt de atribuire numarul 83310/28.12.2009
Informatii anunt de participare asociat 74848
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Sector 5 (Primaria Sectorului 5 Bucuresti)
Adresa postala: Bd.Regina Elisabeta, nr.29-31, sector 5, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 75540, Romania, Punct(e) de contact: Aurelia Negru, Tel.3126279, Email: [email protected], Fax: 3126279, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Lucrari de reabilitare termica a imobilului situat in Calea Ferentari nr. 11, Bl 82, sc 1-3
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: Calea Ferentari nr. 11, Bl 82, sc 1-3
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Lucrari de reabilitare termica a imobilului situat in Calea Ferentari nr. 11, Bl 82, sc 1-3
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45443000-4 - Lucrari de fatade (Rev.2)
45421100-5-Instalare de usi, de ferestre si de elemente conexe (Rev.2)
71320000-7-Servicii de conceptie tehnica (Rev.2)
71335000-5-Studii tehnice (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
3, 705, 449.7RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
Criterii
Pondere
1.
pretul ofertei
55%
Descriere:
2.
Caracteristici tehnice si functionale
10%
Descriere:
3.
Termen de executie
35%
Descriere:
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
26381/23.07.2009
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 31733 Denumirea: Lucrari de reabilitare termica a imobilului situat in Calea Ferentari, nr, 11, Bl. 82, sc 1-3
V.1) Data atribuirii contractului 9/9/2009
V.2) Numarul de oferte primite 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC IMOBLUX CONSTRUCT SRL
Adresa postala: Comuna Clinceni, Sat Ordoreanu, Str. Tudor Vladimirescu, Localitatea: Comuna Clinceni, Cod postal: 077062, Romania, Tel.021.456.55.47, Fax: 021.456.55.47
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 3738284.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 3705449.70 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionarea Contestatiilor
Adresa postala: Str. stavropoleos, nr. 6, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 03008, Romania, Tel.021.310.46.42, Email: [email protected], Fax: 021.310.46.42
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel
Adresa postala: Splaiul Independentei, nr. 5, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 050091, Romania, Tel.021.319.51.80, Fax: 021.319.51.80
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Directia Juridica a Primariei Sector 5
Adresa postala: Bd. Regina Elisabeta, nr. 29-31, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 75540, Romania, Tel.021.314.49.90, Email: [email protected], Fax: 021.314.49.90
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
24.12.2009 14:27
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer