Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Lucrari de reabilitari zugraveli , vopsitorii , reparatii , inlocuire pardoseli parchet din stejar si covor PVC de trafic intens, pardoseli gresie si placaje faianta


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
600.240 RON

Castigatorul Licitatiei: SC CRISTAL CONSTRUCT SRL
Anunt de atribuire numarul 15860/12.02.2008
Informatii anunt de participare asociat 24598
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Universitatea din Bucuresti
Adresa postala: B-dul Mihail Kogalniceanu 36-46 sector 5, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 050107, Romania, Punct(e) de contact: Serv Tehnic, Tel.021 3155524, In atentia: Sef Serv. Tehnic Ing. Ileana Neagu, Email: [email protected], Fax: 021 3133531
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
UNIVERSITATE
Activitate (activitati)
- Educatie
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Lucrari de reabilitari zugraveli , vopsitorii , reparatii , inlocuire pardoseli parchet din stejar si covor PVC de trafic intens, pardoseli gresie si placaje faianta
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Soseaua Panduri nr. 90, Aleea Portocalilor nr. 1 , Bdl R. Elisabetanr. 4-12
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Lucrari de reparatii , zugraveli , vopsitorii , pardoseli din parchet stejar, pardoseli covor PVC trafic intens si gresie , placari faianta
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45450000-6 - Alte lucrari de finisare a constructiilor (Rev.1)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
600, 240.12RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
85%
Descriere:
2.
Programul calitatii si graficul propus pentru executia lucrarii
15%
Descriere:
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 12355 Denumirea: SC CRISTAL CONSTRUCT SRL
V.1) Data atribuirii contractului 7/13/2007
V.2) Numarul de oferte primite 10
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC CRISTAL CONSTRUCT SRL
Adresa postala: SOS. SALAJ NR. 227, SECTOR 5, Localitatea: BUCURESTI, Cod postal: 051896, Romania, Tel.423.21.82, Fax: 423.21.82
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 227000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 600240.12 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor de pe langa Autoritatea de Reglementare si Monitorizare a Achizitiilor
Adresa postala: Strada Stavropoleos nr. 6 Sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Bucuresti
Adresa postala: Soseaua Oltenitei nr. 107-111, Sector 4, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 041304, Romania, Tel.3221240
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Universitatea din Bucuresti, Directia Administrativa , Serviciul Contencios
Adresa postala: B-dul M. Kogalniceanu nr. 36-46, Sector 5, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 050107, Romania, Tel.3077375, Adresa internet (URL): www.unibuc.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
12.02.2008 12:48
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer