Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Lucrari de reamenajare si reabilitare Sedii ANB


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
1.599.292 RON

Castigatorul Licitatiei: SACO - M.P.C. - CONSTR S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 101033/26.08.2010
Informatii anunt de participare asociat 90161
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
APA NOVA BUCURESTI
Adresa postala:  Splaiul Independentei, nr. 235, Sector 6, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  060041, Romania, Punct(e) de contact:  Simona Popescu, Tel. 021.314.01.10, Email:  [email protected], Fax:  021.314.30.95, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Ap?
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Lucrari de reamenajare si reabilitare Sedii ANB
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Mun. Bucuresti
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Lucrari de reamenajare si reabilitare Sedii ANB
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45262600-7 - Diverse lucrari specializate de constructii (Rev.2)
45220000-5-Lucrari de inginerie si de constructii (Rev.2)
45310000-3-Lucrari de instalatii electrice (Rev.2)
45332400-7-Lucrari de instalare de echipamente sanitare (Rev.2)
45453000-7-Lucrari de reparatii generale si de renovare (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
1, 599, 292.16RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 3688 Denumirea: Lucrari de reamenajare si reabilitare Sedii ANB
V.1) Data atribuirii contractului 8/17/2010
V.2) Numarul de oferte primite 5
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SACO - M.P.C. - CONSTR S.R.L.
Adresa postala:  STR.DRUMUL TIMONIERULUI, NR.4, BL.40S14, SC.1, ET.5, AP.67, SECT.6, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  774538, Romania, Tel. 351.9774, Email:  [email protected], Fax:  3519774
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 1599292.16 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de luni: 36
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Declaratie pe propria raspundere, data sub sanctiunea art.292 Cod penal privind falsul in decl., prin care of.sa declare si sa-si asume raspunderea ca la elab.ofertei a tinut cont de oblig. referitoare la conditiile de munca si protectia muncii si ca le va respecta pe parcursul indepl.contr.de lucrari.Se vor prezenta: contractul cu o firma de specialitate in evacuarea containerelor cu deseuri, inclusiv contractul acesteia cu firma care detine depozitul de deseuri (groapa de gunoi).Candidatii trebuie sa asigure personalul de specialitate considerat necesar pentru indeplinirea contractului de lucrari, astfel : -1 responsabil tehnic cu executia (RTE) atestat in domeniul lucrarii ce urmeza sa fie executata, angajat cu contract de munca sau contract cu o firma de specialitate atestat MLPAT conform HG.925/95;
-1 responsabil cu calitatea (CQ) atestat in domeniul lucrarii ce urmeaza sa fie executata angajat cu contract de munca sau contract cu o firma de specialitate atestat MLPTL-ISC conform HG. 766/97;1-inginer electricianautorizat ANRE minim gradul III (joasa si medie tensiune) angajat cu contract de munca sau contract cu o firma de specialitate autorizata ANRE;1- instalator autorizat Distrigaz gradul I angajat cu contract de munca sau contract cu o firma de specialitate agrementata ANRGN.Aceste cerinte se dovedesc cu copii: contract de munca inregistrat la ITM, contract cu o firma de specialitate, atestari, autorizatii persoane sau firme, documente care trebuie sa fie valabile la data deschiderii ofertelor.Ofertantii vor prezenta planul propriu de sanatate si securitate in munca pe care operatorul economic il va aplica in timpul indeplinirii contractului de lucrari.Se va prezenta lista cu echipamentul de protectie a muncii aferent tipurilor de lucrari ce vor fi executate.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Curtea de Apel
Adresa postala:  Splaiul Independentei, nr. 5, Sector 4, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  050081, Romania, Tel. 021.319.51.80, Fax:  021.319.51.81
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel
Adresa postala:  Splaiul Independentei, nr. 5, Sector 4, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  050081, Romania, Tel. 021.319.51.80, Fax:  021.319.51.81
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Juridic al S.C. APA NOVA BUCURESTI S.A.
Adresa postala:  Str. Banului, nr. 3A, Etaj 2, Ap. 7, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  -, Romania, Tel. 021.315.52.41, Fax:  021.315.52.41
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
25.08.2010 15:49
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer