Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - LUCRARI DE REGENERARE URBANA ? REPARATII CAPITALE IN PARCURILE AFLATE IN ADMINISTRAREA ALPAB


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
63.214.500 RON

Castigatorul Licitatiei: SOLUTII URBANE S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 82128/08.02.2011
Informatii anunt de participare asociat 101533
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Administratia Lacuri Parcuri si Agrement Bucuresti
Adresa postala:  sos. Bucuresti-Ploiesti nr. 8b sector 1 Bucuresti, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  013692, Romania, Punct(e) de contact:  ANTOANETA COSTACHE, Tel. 0732770210, Email:  [email protected], Fax:  0212245862, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Recreere, cultura si religie
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
LUCRARI DE REGENERARE URBANA ? REPARATII CAPITALE IN PARCURILE AFLATE IN ADMINISTRAREA ALPAB
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea, prin orice mijloace, a unei lucrari, conform cerintelor specificate de autoritatea contractanta
Locul principal de executare: parcurile aflate in administrarea ALPAB
Codul NUTS: RO32 - Bucuresti - Ilfov
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
REPARATII CAPITALE IN PARCURILE AFLATE IN ADMINISTRAREA ALPAB
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45236290-9 - Lucrari de reparare a spatiilor de recreere (Rev.2)
45212100-7-Lucrari de constructii de complexe pentru petrecerea timpului liber (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
63, 214, 500RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2009/S134-195942din16.07.2009
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 360 Denumirea: ACORD CADRU - lucrari de regenerare urbana - rep cap in parcurile aflate in admin ALPAB
V.1) Data atribuirii contractului 11/25/2009
V.2) Numarul de oferte primite 4
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SOLUTII URBANE S.R.L.
Adresa postala:  Str. Intrarea Amzei nr. 3, Etaj 1, Sector 1, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  010346, Romania, Tel. 021 3189463, Email:  [email protected], Fax:  021 3118052, Adresa internet (URL):  www.solutiiurbane.ro
KING INDUSTRIAL ENTERPRISES S.R.L.
Adresa postala:  sect.4, b-dul Libertatii, nr.1, bl. A1, sc.4, et.1, ap.71, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  040127, Romania, Tel. 021 335 74 85, Email:  [email protected], Fax:  021 337 2371, Adresa internet (URL):  www.kingindustrial.ro
MONDO HOLDING CONCEPT S.R.L.
Adresa postala:  CALEA DOROBANTI, NR.134-138, BL. 11, SC. B, ET. 7, AP. 68, SECTOR 1, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  010578, Romania, Tel. 021/440.10.18, Email:  [email protected], Fax:  021/440.10.18, Adresa internet (URL):  www.mondoplay.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 63214500.00 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de ani: 3
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Bucuresti, Sectia Comerciala
Adresa postala:  B-dul Unirii nr.37, sectorul 3, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030823, Romania, Tel. 021 4083600, Email:  [email protected], Fax:  021 4083600
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Tribunalul Bucuresti, Sectia a IX Contencios Administrativ si Fiscal
Adresa postala:  B-dul Unirii nr.37, sectorul 3, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030823, Romania, Tel. 021 4083600, Email:  [email protected], Fax:  021 4083600
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Juridic - ALPAB
Adresa postala:  Sos. Bucuresti ?Ploiesti nr.8B, sector 1, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  013692, Romania, Tel. 021.224.67.89, Fax:  021.224.58.62
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
03.02.2011 13:16
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer