Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Lucrari de remediere a avariilor inregistrate la liniile electrice de 110 kV din jud. Buzau- LEA 110 kV Dublu Circuit Buzau Sud- Contactoare si LEA 110 kV Buzau Nord- Mase Plastice- Buzau Est si la liniile electrice de medie si joasa tensiune


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
1.590.500 RON

Castigatorul Licitatiei: ELECTROMONTAJ S.A.
Anunt de atribuire (utilitati) numarul 123789/23.04.2012
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
S.C Filiala de Distributie a EnergieiElectrice - Electrica Distributie Muntenia Nord S.A.
Adresa postala: STR. MARASESTI NR. 44, Localitatea: Ploiesti, Cod postal: 100024, Romania, Punct(e) de contact: NICOLAE CRINEANU, Tel. +40 0244405305, Email: [email protected], [email protected], Fax: +40 0244405304, Adresa internet (URL): www.electrica.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Lucrari de remediere a avariilor inregistrate la liniile electrice de 110 kV din jud. Buzau- LEA 110 kV Dublu Circuit Buzau Sud- Contactoare si LEA 110 kV Buzau Nord- Mase Plastice- Buzau Est si la liniile electrice de medie si joasa tensiune
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: SDEE Buzau
Codul NUTS: RO222 - Buzau
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Lucrari de remediere a avariilor inregistrate la liniile electrice de 110 kV din jud. Buzau- LEA 110 kV Dublu Circuit Buzau Sud- Contactoare si LEA 110 kV Buzau Nord- Mase Plastice- Buzau Est si la liniile electrice de medie si joasa tensiune
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45315400-2 - Instalatii de inalta tensiune (Rev.2)
71323100-9-Servicii de proiectare a sistemelor de energie electrica (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
1, 590, 500RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Lucrarile / produsele / serviciile pot fi furnizate numai de un anumit ofertant, din motive tehnice
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: R 580 Denumirea: Lucrari de remediere a avariilor inregistrate la liniile electrice de 110 kV din jud. Buzau- LEA 110
V.1) Data atribuirii contractului 17.02.2012
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
ELECTROMONTAJ S.A.
Adresa postala: Str. Candiano Popescu, nr. 1, sector 4, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 040581, Romania, Tel. 0213367546, Email: [email protected], Fax: 0213367492
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 1590500.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
20.04.2012 14:20
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer