Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Lucrari de reparatii capitale (generale) si de renovare


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
28.000.000 RON

Castigatorul Licitatiei: S.C. GENERAL SERVICE GRUP 98 S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 79464/06.01.2010
Informatii anunt de participare asociat 75208
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
INSTITUTUL ONCOLOGIC PROF DR ALEXANDRU TRESTIOREANU
Adresa postala: SOS. FUNDENI, NR.252, SECTOR 2 , BUCURESTI, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 022328, Romania, Punct(e) de contact: SOS. FUNDENI, NR.252, SECTOR 2 , BUCURESTI, Tel.021.318.35.63, In atentia: Lavinia Ghelbere, Ciuntuleac Carmen, Email: [email protected], Fax: 021.318.35.63, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
INSTITUTIE PUBLICA
Activitate (activitati)
- Sanatate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Lucrari de reparatii capitale (generale) si de renovare
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Sediul I.O.B. Profesor Dr.Alexandru Trestioreanu
Codul NUTS: RO - ROMANIA
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
REPARATI CAPITALE demisol, parter. REABILITARE SI AMENAJARE etaj 1 CORP A1- latura sud, D3, D4, E2 si partial A1, A2 etajele 3a7. Lucrari de reparatii capitale (generale) si de renovare; Lucrari de instalatii pentru cladiri INSTITUTUL ONCOLOGIC Prof. Dr. Alexandru Trestioreanucu urmatoarele categorii de lucrari: - Executia de reparatii la pereti;
- Executie strat pardoseli;
- Placaje interioare;
- Inlocuire tamplarie din lemn, cu termopane din PVC;
- Zugraveli si vopsitorii, antibacteriene;
- Instalatii electrice;
- Instalatii sanitare;
- Instalatii teremice- Ventilatii.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45453000-7 - Lucrari de reparatii generale si de renovare (Rev.2)
45300000-0-Lucrari de instalatii pentru cladiri (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
28, 000, 000RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2009/S109-157227din08.06.2009
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 12168 Denumirea: ACORD CADRU - S.C. GENERAL SERVICE GRUP 98 S.R.L.
V.1) Data atribuirii contractului 10/9/2009
V.2) Numarul de oferte primite 4
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C. GENERAL SERVICE GRUP 98 S.R.L.
Adresa postala: Aleea Varful cu Dor, nr.30, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 032388, Romania, Tel.021/345.05.06, Fax: 021/345.03.04
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 28000000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 28000000.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Curtea de Apel
Adresa postala: Sos. Oltenitei nr.111-117, sector 4, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 041303, Romania, Email: [email protected], Adresa internet (URL): www.cncs.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Institutul Oncologic Bucuresti "Prof. Dr. Alexandru Trestioreanu" - Oficiul Juridic
Adresa postala: Sos. Fundeni nr.252, sector 2, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 022328, Romania, Tel.0213183563, Fax: 0213183563
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
04.01.2010 11:44
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer