Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Lucrari de reparatii capitale la Pavilion de detentie


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
845.500 RON

Castigatorul Licitatiei: CONSUNIT S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 60235/25.03.2009
Informatii anunt de participare asociat 58010
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Penitenciarul cu Regim Inchis Miercurea Ciuc
Adresa postala: Str. Zold Peter nr.2, Localitatea: Miercurea-Ciuc, Cod postal: 530110, Romania, Punct(e) de contact: DUMITRU CEZARICA MARCUTA, Tel.0266316971, Email: [email protected], Fax: 0266316974
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Ordine si siguranta publica
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Lucrari de reparatii capitale la Pavilion de detentie
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: str. Zold PeterNr. 2, Miercurea Ciuc
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Lucrari de reparatii capitale la Pavilion de detentie
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45453000-7 - Lucrari de reparatii generale si de renovare (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
845, 500RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Da
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2008/S151-203470din06.08.2008
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 212272 Denumirea: Contract de lucrari reparatii capitale la pavilion detentie
V.1) Data atribuirii contractului 9/17/2008
V.2) Numarul de oferte primite 4
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
CONSUNIT S.R.L.
Adresa postala: Str.Progresului, Nr. 37, Localitatea: Miercurea-Ciuc, Cod postal: 530240, Romania, Tel.0266-372147, Email: [email protected];[email protected], Fax: 0266-372146, Adresa internet (URL): www.consunit.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 1250000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 845500.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Da
Partea din contract care ar putea fi subcontractata
Procent(%): 30
Descriere succinta a valorii/procentului din contract care urmeaza sa fie subcontractat
Intalatii termice si de ventilatii
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleus, nr. 6, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021.3104641, Email: [email protected], Fax: 021.310.642, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Tg. Mures
Adresa postala: Str. Justitiei, nr. 1, Localitatea: Tg.Mures, Cod postal: 540069, Romania, Tel.0265.263.694, Email: [email protected], Fax: 0265.269.199, Adresa internet (URL): http: //portal.just.ro/
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul juridic al Penitanciarului Miercurea Ciuc
Adresa postala: Str. Zolt Peter nr. 2, Localitatea: Miercurea Ciuc, Cod postal: 530110, Romania, Tel.0266.316.971, Fax: 0266.316.974
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
23.03.2009 15:22
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer