Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Lucrari de reparatii curente la cazarma 974 Bucuresti, pav.C, I,W4, Z, Z9


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
115.345 RON

Castigatorul Licitatiei: RINCON SERVICII S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 34197/07.01.2008
Informatii anunt de participare asociat 20597
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
MINISTERUL APARARII - UNITATEA MILITARA 02547 BUCURESTI
Adresa postala: STR. SUBLOCOTENENT GODEANU CONSTANTIN NR. 2-4, SECTOR 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 013045, Romania, Punct(e) de contact: CATALIN DRAGOI, Tel.6672098, Email: [email protected], Fax: 6672098
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Aparare
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Lucrari de reparatii curente la cazarma 974 Bucuresti, pav.C, I, W4, Z, Z9
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: cazarma 974 Bucuresti - U.M. 02547 Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Lucrari de reparatii curente la cazarma 974 Bucuresti, pav.C, I, W4, Z, Z9
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45453000-7 - Lucrari de reparatii generale si de renovare (Rev.1)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
115, 345.26RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
A 6446
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: A 7762 Denumirea: Lucrari de reparatii curente la cazarma 974 Bucuresti, pav.C, I, W4, Z, Z9
V.1) Data atribuirii contractului 11/12/2007
V.2) Numarul de oferte primite 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
RINCON SERVICII S.R.L.
Adresa postala: Str. Mesterul Manole Nr. 4 Bl. D10 Sc.2 Etaj 2 Ap.32 Sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 031124, Romania, Tel.3410464, Email: [email protected], Fax: 3410464, Adresa internet (URL): www.rincon.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 115345.26 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: str.Stavropoleos nr.6, sector3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021/310.46.41, Email: [email protected], Fax: 021/310.46.42, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Biroul juridic al autoritatii contractante
Adresa postala: str. Slt.Godeanu C-tin.nr.2-4, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 013045, Romania, Tel.021/667.20.98, Email: [email protected], Fax: 021/667.20.98
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
07.01.2008 14:04
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer