Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - LUCRARI DE REPARATII CURENTE SI INTRETINERE PRIN TURNARE STRAT DE UZURA - STRAZI ORAS VIDELE


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
590.043 RON

Castigatorul Licitatiei: SC INVEST GENERAL CONSTRUCT SRL
Anunt de atribuire numarul 11596/04.08.2007
Informatii anunt de participare asociat 7339
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
PRIMARIA ORASULUI VIDELE
Adresa postala: STR. REPUBLICII, NR. 2, Localitatea: Videle, Cod postal: 145300, Romania, Punct(e) de contact: DANIELA IVASCU, Tel.0247453017, Email: [email protected], Fax: 0247453015
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
LUCRARI DE REPARATII CURENTE SI INTRETINERE PRIN TURNARE STRAT DE UZURA - STRAZI ORAS VIDELE
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: strazi de pe raza orasului Videle
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
se vor executa lucrari de reparatii strazi - strat de uzura, covor continuu
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45233223-8 - Lucrari de reinnoire a imbracamintei soselelor (Rev.1)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
590, 043RON TVA inclus(19%)
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 8787 Denumirea: Lucrari turnare strat uzura strazi oras Videle
V.1) Data atribuirii contractului 6/12/2007
V.2) Numarul de oferte primite 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC INVEST GENERAL CONSTRUCT SRL
Adresa postala: com. Roata de Jos, Localitatea: com Roata de Jos, Cod postal: 087195, Romania, Tel.0745008343, Fax: 0247454133
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 850000.00 Moneda: RON Cu TVA inclus TVA(%): 19.00
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 590042.00 Moneda: RON Cu TVA inclus TVA(%): 19.00
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010873, Romania, Tel.021/3199565, Email: [email protected], Fax: 021/3118095, Adresa internet (URL): www.anrmap.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel
Adresa postala: Sos. Oltenitei, nr. 107-111, sector 4, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 041304, Romania, Tel.021/3321175, Fax: 021/3321240
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul juridic
Adresa postala: Str. Republicii, nr. 2, Localitatea: Videle, Cod postal: 145300, Romania, Tel.0247/453017, Email: [email protected], Fax: 0247/453015
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
03.08.2007 14:07
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer