Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Lucrari de reparatii curente suplimentare la pavilionul U si pavilionul D din cazarma 1379 Bucuresti Academia Tehnica Militara


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
238.538 RON

Castigatorul Licitatiei: S.C. ART CONSTRUCT 94 SRL BUCURESTI
Anunt de atribuire numarul 21497/15.01.2008
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
MINISTERUL APARARII - UNITATEA MILITARA 02547 BUCURESTI
Adresa postala: STR. SUBLOCOTENENT GODEANU CONSTANTIN NR. 2-4, SECTOR 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 013045, Romania, Punct(e) de contact: CATALIN DRAGOI, Tel.6672098, Email: [email protected], Fax: 6672098
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Aparare
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Lucrari de reparatii curente suplimentare la pavilionul U si pavilionul D din cazarma 1379 Bucuresti Academia Tehnica Militara
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: cazarma 1379 Bucuresti Academia Tehnica Militara
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Lucrari de reparatii curente suplimentare la pavilionul U si pavilionul D din cazarma 1379 Bucuresti Academia Tehnica Militara
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45453000-7 - Lucrari de reparatii generale si de renovare (Rev.1)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
238, 537.82RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Lucrarile / produsele / serviciile pot fi furnizate numai de un anumit ofertant, din motive tehnice
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
A 8443
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: A 8443 Denumirea: Lucrari de reparatii curente suplimentare la pavilionul U din cazarma 1379 Bucuresti
V.1) Data atribuirii contractului 12/17/2007
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C. ART CONSTRUCT 94 SRL BUCURESTI
Adresa postala: Str. Margeanului nr.38, sector 5, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 051051, Romania, Tel.021/3372308, Fax: 021/3372308
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 100758.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 238537.82 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: str.Stavropoleos nr.6, sector3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021/310.46.41, Email: [email protected], Fax: 021/310.46.42, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Biroul juridic al autoritatii contractante
Adresa postala: str. Slt.Godeanu C-tin.nr.2-4, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 013045, Romania, Tel.021/6672098, Email: [email protected], Fax: 021/6672098
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
15.01.2008 07:58
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer