Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Lucrari de reparatii drumuri comunale prin inchiriere de utilaje cu operator


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
342.240 RON

Castigatorul Licitatiei: ARISEV TRUCK S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 71228/25.05.2009
Informatii anunt de participare asociat 61863
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMUNA FELEACU (PRIMARIA COMUNEI FELEACU)
Adresa postala: str. Principala, nr.131, Localitatea: Feleacu, Cod postal: 407270, Romania, Punct(e) de contact: NICOLAE BALEA, Tel.004 0237097, Email: [email protected], Fax: 004 0237097, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Lucrari de reparatii drumuri comunale prin inchiriere de utilaje cu operator
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Comuna Feleacu cu localitatile aferente
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
inchiriere de utilaje cu operator
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45500000-2 - Inchiriere de utilaje si de echipament de constructii si de lucrari publice cu operator (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
342, 240RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 778 Denumirea: Lucrari de reparatii drumuri comunale prin inchiriere de utilaje cu operator
V.1) Data atribuirii contractului 3/5/2009
V.2) Numarul de oferte primite 8
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
ARISEV TRUCK S.R.L.
Adresa postala: Calea Manastur, Nr. 70, ap.56, Localitatea: Cluj-Napoca, Cod postal: 400609, Romania, Tel.0730017003; 0749/552210, Email: [email protected], Fax: 0264436638, Adresa internet (URL): www.arisev.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 470400.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 342240.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
1, 2
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
CNSC
Adresa postala: B-DUL STAVROPOLEUS, NR. 6, SECTOR 3, Localitatea: BUCURESTI, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021-3104641, Fax: 021-3104642, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Tribunalul Municipiului Cluj-Napoca
Adresa postala: str. Dorobantilor nr. 2-4, Localitatea: Cluj-Napoca, Cod postal: 400117, Romania, Tel.0264-595844
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Juridic al Primariei Comunei Feleacu
Adresa postala: Comuna Feleacu nr. 131, Localitatea: Cluj-Napoca, Cod postal: 407270, Romania, Tel.0264-237097 int. 45, Email: [email protected], Fax: 0264-237097
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
25.05.2009 09:38
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer