Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Lucrari de reparatii generale si de renovare a unui tronson de 7 camere si a tavanului aferent unui coridor din cadrul Pavilionului B


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
530.618 RON

Castigatorul Licitatiei: SC MARAMI CONSTRUCT SRL
Anunt de atribuire numarul 66460/22.12.2008
Informatii anunt de participare asociat 51230
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SANATORIUL BALNEAR SI DE RECUPERARE TECHIRGHIOL
Adresa postala: STR.DR.VICTOR CLIMESCU NR.34-40, Localitatea: Techirghiol, Cod postal: 906100, Romania, Punct(e) de contact: Jr. Stefan Ciocanel, Tel.0241-735455 interior 1726, In atentia: Jr. Florina Sofrone, Fax: 0241-735705
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Sanatate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Lucrari de reparatii generale si de renovare a unui tronson de 7 camere si a tavanului aferent unui coridor din cadrul Pavilionului B
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Pavilionul B din cadrul Sanatoriului Balnear si de Recuperare Techirghiol, Str. dr. V Climescu Nr. 34-40, loc Techirghiol jud Constanta
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Lucrari de demolare, lucrari de constructii, lucrari de instalatii termice, lucrari de instalatii sanitare, lucrari de instalatii electrice, dotari in vederea modernizarii Pavilionului B.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45453000-7 - Lucrari de reparatii generale si de renovare (Rev.2)
39143100-7-Mobilier pentru dormitor (Rev.2)
39144000-3-Mobilier de baie (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
530, 617.54RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
9724/09.10.2008
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 101751 Denumirea: LUCRARI DE REPARATII GENERALE SI DE RENOVARE A UNUI TRONSON DE 7 CAMERE DIN CADRL PAVILIONULUI B
V.1) Data atribuirii contractului 12/8/2008
V.2) Numarul de oferte primite 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC MARAMI CONSTRUCT SRL
Adresa postala: STRADA CALEA BRASOVULUI NR.13, Localitatea: SINAIA, Cod postal: 106100, Romania, Tel.0244/310.859, Fax: 0244/310.859
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 564045.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 530617.54 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Da
Partea din contract care ar putea fi subcontractata
Nu se cunoaste
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos nr.6, Sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021-310.46.41, Fax: 021-310.46.42
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Biroul Contencios
Adresa postala: Sanatoriul Balnear si de Recuperare Techirghiol , Str. Dr. V. Climescu, nr. 34-40, Localitatea: Techirghiol, Cod postal: 906100, Romania, Tel.0241-735453 int. 1704, Fax: 0241-735705
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
22.12.2008 11:05
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer