Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - LUCRARI DE REPARATII GENERALE SI DE RENOVARE CAMIN CULTURAL SAT SIVITA, COMUNA TULUCESTI, JUDETUL GALATI


Anunt de participare numarul 99513/05.05.2010
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Comuna Tulucesti (Consiliul Local Tulucesti)
Adresa postala:  COM. TULUCESTI, JUD. GALATI, Localitatea:  Tulucesti, Cod postal:  807300, Romania, Punct(e) de contact:  PETRICA BRATU, Tel. 0236345007, Email:  [email protected], Fax:  0236345707, Adresa internet (URL):  -, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
Altele: ADMINISTRATIE PUBLICA LOCALA
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
LUCRARI DE REPARATII GENERALE SI DE RENOVARE CAMIN CULTURAL SAT SIVITA, COMUNA TULUCESTI, JUDETUL GALATI
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: SAT SIVITA, COMUNA TULUCESTI, JUDETUL GALATI
Codul NUTS: RO224 - Galati
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
LUCRARI DE REPARATII GENERALE SI DE RENOVARE CAMIN CULTURAL SAT SIVITA, COM. TULUCESTI, JUDETUL GALATI COMPUSE DIN REFACERE SARPANTA, INVELITOARE; REPARATII EXTERIOARE; REPARATII INTERIOARE; REFACERE INSTALATII ELECTRICE; INSTALATII TERMICE INTERIOARE; INSTALATII TERMICE IN CENTRALA
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45453000-7 - Lucrari de reparatii generale si de renovare (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
CONFORM LISTELOR DE CANTITATI SI A CAIETULUI DE SARCINI
Valoarea estimata fara TVA: 300, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
Incepand de la 01.06.2010 pana la 31.08.2010
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
GARANTIE DE BUNA EXECUTIE 2% DIN VALOAREA CONTRACTULUI
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
SURSE PROPRII PLATA LA MAXIM 90 DE ZILE DE LA FACTURARE
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
CONFORM DOCUMENTATIEI DE ATRIBUIRE
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
CONFORM DOCUMENTATIEI DE ATRIBUIRE ATASATA
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
CONFORM DOCUMENTATIEI DE ATRIBUIRE ATASATA
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
CONFORM DOCUMENTATIEI DE ATRIBUIRE ATASATA
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 21.05.2010 09:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
25.05.2010 09:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
Pana la: 31.08.2010
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 25.05.2010 14:00
Locul: PRIMARIA COMUNEI TULUCESTI
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
CONFORM DOCUMENTATIEI DE ATRIBUIRE
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
CURTEA DE APEL GALATI
Adresa postala:  GALATI, STR. BRAILEI NR.153, Localitatea:  GALATI, Cod postal:  800367, Romania
Organism competent pentru procedurile de mediere
CONSILIUL NATIONAL DE SOLUTIONARE AL CONTESTATIILOR
Adresa postala:  STR. STAVROPOLEOS NR. 6 SECTOR 3, Localitatea:  BUCURESTI, Cod postal:  030084, Romania, Email:  [email protected], Fax:  02113104641
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
CONSILIUL LOCAL TULUCESTI-OFICIUL JURIDIC
Adresa postala:  COM TULUCESTI, JUDETUL GALATI, Localitatea:  TULUCESTI, Cod postal:  807300, Romania, Tel. 0236345007, Email:  [email protected], Fax:  0236345707
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
05.05.2010 15:58
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer