Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - lucrari de reparatii generale zugraveli interioare la sediul administrativ Pinoasa


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
32.800 RON

Castigatorul Licitatiei: DAMITRADE S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 139058/06.11.2012
Informatii anunt de participare asociat 130366
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SC COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA
Adresa postala: prin Sucursala DIVIZIA MINIERA TARGU-JIU - Exploatarea Miniera de Cariera Rosia-Pesteana, Localitatea: ROVINARI, Cod postal: 215400, Romania, Punct(e) de contact: Cotruna Cristina, Tel. +40 0253/371188/ +40 0253/371189/ +40 0374/176069, Email: [email protected], Fax: +40 0374176014, Adresa internet (URL): www.eturceni.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
societate comerciala nationala care desfasoara activitati relevante
Activitate (activitati)
Altele: - Prospectare si extragere a carbunelui si a altor combustibili solizi
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
lucrari de reparatii generale zugraveli interioare la sediul administrativ Pinoasa
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: E.M.C. Rosia-Pesteana, sediul administrativ al Sectiei electrice
Codul NUTS: RO412 - Gorj
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Contractul are ca scop executarea lucrarilor de reparatii pe interior la pereti si tavane, precum si aplicarea pardoselilor de gresie, placarea cu faianta, reparatii la instalatiile sanitare si electrice, cu scopul asigurarii unor conditii optime necesare desfasurarii activitatii la locul de munca al personalului angajat.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45453000-7 - Lucrari de reparatii generale si de renovare (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
32, 800RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
22931
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 73/DMRP Denumirea: Lucrari de reparatii generale si zugraveli interioare la sediul administrativ Pinoasa
V.1) Data atribuirii contractului 31.10.2012
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
DAMITRADE S.R.L.
Adresa postala: Str.Slt.Corneliu Bordei, Bl. 3, Parter, Ap. 3, Localitatea: Targu Jiu, Cod postal: 210182, Romania, Tel. 0721019992;0766364494;0762345178;0724516464, Email: [email protected], Fax: 0353807377
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 34977.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 32800.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
In cazul in care sunt doua sau mai multe oferte clasate pe primul loc cu preturi egale se va solicita ofertantilor aflati in aceasta situatie, o noua oferta de pret in plic inchis.Capacitatea economica si financiaraa ofertant.poate fi sustinuta si de o alta persoana, conform art. 186 din OUG 34/2006 actualizata, prin completareaformular6 model anexat.Capacitateatehnica si profesionala a ofertant.poate fi sustinutasi de o alta pers., conform art. 190 din OUG 34/2006 actualiz., prin completarea formular 7 model anexat, anexa 1- formular 7 model anexat, anexa 2-formular 7, model anexat. Pentru vizualiz. documentat.de atrib.incarcate in SEAP, operat.economici trebuie sa aiba un program necesar vizualiz. fisierelor semnate electronic (acest program este disponibil gratuit pe site-urile furniz.de semnatura electronica. Pentru demonstrarea indeplinirii CONDITIILOR DE PARTICIPARE CAP. III.2), ofertant.are dreptul de a prezenta initial doar o declaratie pe propria raspundere semnata de reprezentantul sau legal, prin care confirma ca indeplineste cerintele de calificare astfel cum au fost solicitate prin documentatia de atribuire. Declaratia trebuie sa fie insotita de o anexa in care ofertantul trebuie sa mentioneze succint dar precis modul concret de indeplinire a respectivelor cerinte - inclusiv, daca au fost solicitate, diverse valori, cantitati sau altele asemenea? ? conf. art. 11 alin (4) din HG 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare , completare formular 10, model anexat.In cazul in care ofertant.uzeaza de acest drept, are obligatia de a prezenta/completa certificatele/documentele edificatoare care probeaza/confirma indeplinirea cerintelor de calificare in termen de cel putin 3 zile lucratoare de la primirea din partea autoritatii contractante a uneisolicitari in acest sens.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
: Departamentul Audit, Legislatie si Control al S.C. Complexul Energetic Oltenia S.A. ? Sucursala Divizia Miniera Tg. Jiu
Adresa postala: : str. Tudor Vladimirescu, nr.1-15, jud. Gorj, Localitatea: Tg.Jiu, Cod postal: 210132, Romania, Tel. +40 253222015, Fax: +40 374171114, Adresa internet (URL): ww.eturceni.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
02.11.2012 13:33
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer