Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Lucrari de reparatii pentru ridicare restrictii de viteza ? Lot 1,2


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
1.683.196 RON

Castigatorul Licitatiei: DARIA CONST S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 145990/30.10.2013
Informatii anunt de participare asociat 141298
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Compania Nationala de Cai Ferate "CFR" - SA
Adresa postala: ? Sucursala Centrul Regional de Exploatare Intretinere si Reparatii CF Timisoara, Str.Garii nr.2, Localitatea: Timisoara, Cod postal: 300166, Romania, Punct(e) de contact: Vasile Gurza, Tel. +40 256494158, In atentia: Vasile Gurza, Email: [email protected], Fax: +40 256494158, Adresa internet (URL): www.cfr.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Servicii feroviare
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Lucrari de reparatii pentru ridicare restrictii de viteza ? Lot 1, 2
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea, prin orice mijloace, a unei lucrari, conform cerintelor specificate de autoritatea contractanta
Locul principal de executare: Lot 1 : Linia CF 120 intre statiile CF Cornutel Banat ? Resita Nord; Lot 2 : Linia CF 116 - statia CF Bacia.
Codul NUTS: RO42 - Vest
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
*Lot 1 : Se vor executa lucrari de inlocire a traverselor de lemnnecorespunzatoare existente in cale cu traverse de beton T 26 noi si T 30 noi, iar la joante inlocuirea cu traverse lemn noi ( 101 buc.).*Lot 2 : Se vor executa urmatoarele lucrari : a) Pe firul 1 st.Bacia linia III directa km 6+000-6+400 : - inlocuirea S 40 cu panouri de cale tip 60 pe traverse beton T 17 noi;
- refacerea stratului de repartitie din balast;
- inlocire a traverselor existente de lemn si beton T 16 cu travesrse beton T 17 noi;
- inlocirea traverselor de lemn speciale pentru aparatele de cale necorespunzatoare cu traverse speciale pentru aparatele de cale noi pe S 18 si S 20;
- inlocuirea JTL-urilor necorespunzatoare;
- inlocuirea pieselor defecte pe aparatele de cale S 18;
- montare contrasine tip 60;
- montare ? demontare dale prefabricate la TN km 6+168;
- curatirea santurilor de pe partea dreapta;b) Pe firul 2 st.Bacia linia II directa km 6+000-6+350 : -inlocuirea stratului de repartitie din balast;
-inlocirea traverselor necorespunzatoare de lemn normale si din beton cu traverse lemn noi la joante , beton T 18 noi in cuprinsul trecerii la nivel km 6+168 si T 13 noi;
-inlocirea traverselor de lemn speciale pentru aparatele de cale necorespunzatoare cu traverse speciale pentru aparatele de cale noi pe S 10 , S 14, S 16 si TDJ 22/26;
- inlocuirea JTL-urilor deteriorate;
- inlocuirea pieselor defecte pe aparatele de cale S 14;
-inlocuirea contrasine tip 49 pe terasament la capetele podului km 6+227;
- montare ? demontare dale prefabricate la TN km 6+168;
-completarea prismei de piatra sparta;
-lucrari de finisare.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45234100-7 - Lucrari de constructii de cai ferate (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
1, 683, 195.72RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
3/1/3/BAP/127/2013
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 21 Denumirea: Lucr de rep pentru ridicare restrictii de viteza pe linia 120 intre st Cornutel Banat-Resita N.
V.1) Data atribuirii contractului 08.10.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
DARIA CONST S.R.L.
Adresa postala: STR 1 IUNIE, NR.7, Localitatea: Negresti-Oas, Cod postal: 445200, Romania, Tel. 0261853572, Email: [email protected], Fax: 0261853572
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 1032449.28 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 1020716.15 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
1
Contract nr: 26 Denumirea: Lucrari de reparatii pentru ridicare restrictii de viteza pe linia 116 : linia II, III Dir. st.Bacia
V.1) Data atribuirii contractului 15.10.2013
V.2) Numarul de oferte primite 2
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
Wiebe Romania SRL
Adresa postala: Str. Frumoasa 11, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010985, Romania, Tel. +40 0372113000, Email: [email protected], Fax: +40 0213172995, Adresa internet (URL): www.wiebe.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 667334.72 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 662479.57 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
2
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Daca doua sau mai multe oferte contin, in cadrul propunerii financiare acelasi pret, autoritatea contractanta va solicita ofertanttilor care au oferit cel mai mic pret o noua propunere financiara in plic inchis, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carui propunere financiara are pretul cel mai scazut. Termenul limita de finalizare al lucrarilor este data de 15.12.2013, deoarece fondurile alocate sunt doar pentru acest an calendaristic.Pe parcursul derularii contractului, pentru resursele materiale stabilite de achizitorprin caietul de sarcini, executantul va prezenta aviz de insotire a marfii din care sa rezulte denumirea si cantitatea bunurilor livrate insotite de notele de cantar. In situatia in care resursele materiale au fost aprovizionate inainte de semnarea contractului, si se afla pe stoc, executantul lucrarilor va prezenta avizul de insotire a marfii intocmit de executant pentru asigurarea transportului la locul lucrarii. Ambele avize vor avea continut minimal obligatoriu de informatii privind datele avizului de insotire a marfii.Anexa la oferta tehnica cu resursele materiale pentru care se solicita executantului sa declare furnizorul vor fi cuprinse in propunerea tehnica.Contractele de prestari servicii/inchiriere cu tertii pentru operatiile incluse in devizul oferta vor fi prezentate in copie semnata/stampilata ? conform cu originalul ? , datata, cu mentiunea ca nu vor mai suferi modificari ulterioare.Clauzele contractuale ale acestor contracte trebuie sa ofere suficiente informatii pentru a justifica executarea prestatiilor in conformitate cu prevederile propunerilor tehnice si financiare, si se vor introduce in plicul cu ? DOCUMENTE DE CALIFICARE ?.OBS : Toate certificatele, autorizatiile, agrementele, procesele verbale, recomandarile si documentele mentionate mai sus vor fi prezentate in original ( sau in copie legalizata )la solicitarea comisiei de evaluare, pentru confruntare cu documentele depuse in oferta, in cazul in care acesta a fost depus in copie cu mentiunea ? conform cu originalul ? .
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Tribunalul Timis - Sectia Comerciala
Adresa postala: piata Tepes Voda nr.2, Localitatea: Timisoara, Cod postal: 300055, Romania, Tel. +40 256498054, Email: [email protected], Fax: +40 256200040
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Sucursala CREIR CF Timisoara - Oficiul Juridic
Adresa postala: Str.Garii nr.2, Localitatea: Timisoara, Cod postal: 300166, Romania, Tel. +40 256494158, Fax: +40 256494158
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
30.10.2013 09:32
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer