Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Lucrari de reparatii si igienizari birouri Sediu Sucursala CREIR CF Galati


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
120.000 RON

Castigatorul Licitatiei: EURO BUILDING S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 140263/18.01.2013
Informatii anunt de participare asociat 132916
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Compania Nationala de Cai Ferate "CFR" - SA
Adresa postala: str. Domneasca, nr. 51, Localitatea: Galati, Cod postal: 800008, Romania, Punct(e) de contact: Silvica Mihalache, Tel. +40 236340760, Email: [email protected], Fax: +40 236340760, Adresa internet (URL): www.cfr.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Servicii feroviare
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Lucrari de reparatii si igienizari birouri Sediu Sucursala CREIR CF Galati
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Birouri Sediu Sucursala CREIR CF Galati, str. Domneasca, nr.51.
Codul NUTS: RO224 - Galati
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Lucrari de reparatii, igienizari, amenajari interioare necesare mentinerii in stare normala de functionare a cladirilor ce alcatuiesc Sediul Sucursalei C.R.E.I.R. CF Galati, respectiv lucrari de reparatii la jgheaburi, burlane, dolii, sarpante, invelitori, reparatii si inlocuiri tamplarie, geamuri, zugraveli, vopsitorii, pardoseli, instalatii sanitare si de alimentare cu apa si canalizare
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45213320-2 - Lucrari de constructii de cladiri pentru transportul feroviar (Rev.2)
45231100-6-Lucrari generale de constructii de conducte (Rev.2)
45453000-7-Lucrari de reparatii generale si de renovare (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
120, 000RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
- criteriile mentionate in continuare
- criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Da
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
712/1/ 878 /2012
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 13 Denumirea: Lucrari de reparatii si igienizari birouri sediu Sucursala CREIR CF Galati
V.1) Data atribuirii contractului 14.01.2013
V.2) Numarul de oferte primite 5
Numarul de oferte admisibile 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
EURO BUILDING S.R.L.
Adresa postala: STR.CEZAR PETRESCU, NR 14, Localitatea: Braila, Cod postal: 810388, Romania, Tel. 0239616070, Email: [email protected], Fax: 0239616070
STONE CONSTRUCT S.R.L.
Adresa postala: str.Constantin Golea, nr.15, Localitatea: Medgidia, Cod postal: 905600, Romania, Tel. 0241814079, Email: [email protected], Fax: 0241814079
CONDEP S.R.L.
Adresa postala: B-dul Republicii, nr.66, ap. 18, Localitatea: Onesti, Cod postal: 601018, Romania, Tel. 0740253195, Email: [email protected], Fax: 0234318484
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 150000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 120000.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Valorile ofertelor financiare depuse de cei 3 operatori economici declarati castigatori ai acordului cadru sunt: - SC Condep SRL Onesti: 120.000, 00 lei- SC Stone Construct SRL Medgidia: 129.990, 00 lei- SC Euro Building SRL Braila: 145.043, 00 lei
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Galati
Adresa postala: Str. Brailei, nr. 153, Localitatea: Galati, Cod postal: 800319, Romania, Tel. +40 236460331, Fax: +40 236460333, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Oficiul Juridic din cadrul Sucursalei C.R.E.I.R. CF Galati
Adresa postala: str. Domneasca, nr.51, Localitatea: Galati, Cod postal: 800008, Romania, Tel. +40 0236461236, Fax: +40 0236461236
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
16.01.2013 09:02
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer