Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Lucrari de reparatii si intretinere a strazilor din municipiul Satu Mare


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
70.868.952 RON

Castigatorul Licitatiei: CONSTRUCTII DRUMURI S.A.
Anunt de atribuire numarul 91617/08.06.2010
Informatii anunt de participare asociat 84650
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Municipiul Satu Mare
Adresa postala:  P-ta 25 Octombrie nr.1, Localitatea:  Satu Mare, Cod postal:  440026, Romania, Punct(e) de contact:  Manoliu Mihaela, Tel. 0261807517, Email:  [email protected], Fax:  0261807510, Adresa internet (URL):  http: //www.satu-mare.ro, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Agentie/birou regional sau local
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Lucrari de reparatii si intretinere a strazilor din municipiul Satu Mare
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Municipiul Satu Mare
Codul NUTS: RO115 - Satu Mare
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Lucrari de reparatii si intretinere a strazilor din municipiul Satu Mare: Lotul I - mal drept Somes, Lotul II - mal stang Somes.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45233251-3 - Lucrari de reinnoire a imbracamintei rutiere (Rev.2)
45233252-0-Lucrari de imbracare a strazilor (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
70, 868, 955.32RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Da
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2009/S231-331358din01.12.2009
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 238 Denumirea: Acord cadru: Lucrari de reparatii si intretinere a strazilor din municipiul Satu Mare - Lot I
V.1) Data atribuirii contractului 4/30/2010
V.2) Numarul de oferte primite 12
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
CONSTRUCTII DRUMURI S.A.
Adresa postala:  Str. Avram Iancu, Nr. 15, Localitatea:  Satu Mare, Cod postal:  440079, Romania, Tel. 0261 731097, Email:  [email protected], Fax:  0261 768509
TEHNIC ASIST S.R.L.
Adresa postala:  STR VICTORIEI, NR 6, SC B, ET 3, AP 9, Localitatea:  Botosani, Cod postal:  717248, Romania, Tel. 0231.518912, Email:  [email protected], Fax:  0231.506249
VAKOND S.R.L.
Adresa postala:  B-dul Vasile Lucaciu, nr.3., Localitatea:  Satu Mare, Cod postal:  440031, Romania, Tel. 0261768880, Email:  [email protected], Fax:  0261768881
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 43293289.55 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de luni: 48
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
1
Contract nr: 239 Denumirea: Acord cadru: Lucrari de reparatii si intretinere a strazilor din municipiul Satu Mare - Lot II
V.1) Data atribuirii contractului 4/30/2010
V.2) Numarul de oferte primite 6
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
TEHNIC ASIST S.R.L.
Adresa postala:  STR VICTORIEI, NR 6, SC B, ET 3, AP 9, Localitatea:  Botosani, Cod postal:  717248, Romania, Tel. 0231.518912, Email:  [email protected], Fax:  0231.506249
VAKOND S.R.L.
Adresa postala:  B-dul Vasile Lucaciu, nr.3., Localitatea:  Satu Mare, Cod postal:  440031, Romania, Tel. 0261768880, Email:  [email protected], Fax:  0261768881
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 27575665.77 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de luni: 48
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
2
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Acordul cadru pentru locul I a fost incheiat cu operatorii economici in urmatoarea ordine: 1. SC Constructii Drumuri SA; 2. Asociatia SC Vakond SRL (lider) si SC Samcif SA; 3. Asociatia SC Tehnic Asist SRL (lider) si SC Inserco SRL.Acordul cadru pentru locul II a fost incheiat cu operatorii economici in urmatoarea ordine: 1. Asociatia SC Tehnic Asist SRL (lider) si SC Inserco SRL; 2. Asociatia SC Vakond SRL (lider) si SC Samcif SA. Acordul cadru de lucrari pentru lotul I si lotul II a fost incheiat in baza preturilor unitare ofertate de operatorii economici castigatori si in baza cantitatilor minime si maxime ce urmeaza a fi contractare pe intreaga perioada de derulare acordului cadru.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Curtea de apel Oradea - jud. Bihor
Adresa postala:  str.Parcul Traian nr.1, Localitatea:  Oradea, Cod postal:  410033, Romania, Tel. 0259 426881, Email:  [email protected], Fax:  0259 415903
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Primaria municipiului Satu Mare - Serviciul juridic
Adresa postala:  P-ta 25 Octombrie nr.1, Localitatea:  Satu Mare, Cod postal:  440026, Romania, Tel. 0261 807542, Email:  [email protected], Fax:  0261 807510, Adresa internet (URL):  www.satu-mare.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
01.06.2010 08:58
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer