Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - «Lucrari de reparatii tip LN1 Instalatia de avertizare si alarmare contra incendiului tip Explorer 7116:- Cladire administrativa centru dispecer- Centrala Tismana Amonte»


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
56.472 RON

Castigatorul Licitatiei: SESAM S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 58978/15.10.2008
Informatii anunt de participare asociat 44684
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
HIDROELECTRICA SA
Adresa postala: Sucursala Hidrocentrale Tg.Jiu, str. V.Alecsandri nr.1, Localitatea: Tg.Jiu, Cod postal: 210185, Romania, Punct(e) de contact: Birou Contracte, Tel.0253201288, In atentia: sing. Poenaru Violeta, Email: [email protected], Fax: 0253218670
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
«Lucrari de reparatii tip LN1 Instalatia de avertizare si alarmare contra incendiului tip Explorer 7116: - Cladire administrativa centru dispecer- Centrala Tismana Amonte»
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
1 - Servicii de intretinere si reparare
Locul principal de prestare: sediul SH Tg.Jiu, CHE Tismana Amonte
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
«Lucrari de reparatii tip LN1 Instalatia de avertizare si alarmare contra incendiului tip Explorer 7116: - Cladire administrativa centru dispecer- Centrala Tismana Amonte»
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
31625200-5 - Sisteme de alarma de incendiu (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
56, 471.52RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
4905
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 316 Denumirea: Lucrari de reparatii tip LN1 Instalatia de avertizare si alarmare contra incendiului tip Explorer
V.1) Data atribuirii contractului 9/12/2008
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SESAM S.R.L.
Adresa postala: Str. Unirii nr. 114A, Localitatea: Targu Jiu, Cod postal: 210146, Romania, Tel.0253227330, Email: [email protected], Fax: 0253227330
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 58828.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 56471.52 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
15.10.2008 11:36
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer