Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Lucrari de repartii curente la cazarmile 1359, 2863, 2400 si 3492


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
267.783 RON

Castigatorul Licitatiei: S.C. LUKY CONSTRUCT MULTICOM S.R.L
Anunt de atribuire numarul 84495/12.10.2009
Informatii anunt de participare asociat 70003
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
MINISTERUL APARARII - UNITATEA MILITARA 02547 BUCURESTI
Adresa postala: STR. SUBLOCOTENENT GODEANU CONSTANTIN NR. 2-4, SECTOR 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 013045, Romania, Punct(e) de contact: CATALIN DRAGOI, Tel.6672098, Email: [email protected], Fax: 6672098, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Aparare
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Lucrari de repartii curente la cazarmile 1359, 2863, 2400 si 3492
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: cazarmile 1359, 2863, 2400 si 3492
Codul NUTS: RO - ROMANIA
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Lucrari de repartii curente la cazarmile 1359, 2863, 2400 si 3492
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45453000-7 - Lucrari de reparatii generale si de renovare (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
267, 783.07RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
A 5277
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: A 6286 Denumirea: Lucrari de reparatii curente la cazarmile 2863 Bucuresti
V.1) Data atribuirii contractului 9/16/2009
V.2) Numarul de oferte primite 6
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C. LUKY CONSTRUCT MULTICOM S.R.L
Adresa postala: B-dul Alexandru Obregia nr.4, Bl.OD1, Sc.5, et.4, ap.180, sector 4, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 45942, Romania, Tel.021/460.59.84, Fax: 021/460.59.84
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 369561.49 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 267783.07 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
2
Contract nr: A 6285 Denumirea: Lucrari de reparatii curente cazarma 2400 Bucuresti
V.1) Data atribuirii contractului 9/16/2009
V.2) Numarul de oferte primite 6
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C. LUKY CONSTRUCT MULTICOM S.R.L
Adresa postala: B-dul Alexandru Obregia nr.4, Bl.OD1, Sc.5, et.4, ap.180, sector 4, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 45942, Romania, Tel.021/460.59.84, Fax: 021/460.59.84
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 108584.65 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 69918.87 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
3
Contract nr: A 6284 Denumirea: Lucrari de reparatii curente cazarma 3492 Bucuresti
V.1) Data atribuirii contractului 9/16/2009
V.2) Numarul de oferte primite 6
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C. LUKY CONSTRUCT MULTICOM S.R.L
Adresa postala: B-dul Alexandru Obregia nr.4, Bl.OD1, Sc.5, et.4, ap.180, sector 4, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 45942, Romania, Tel.021/460.59.84, Fax: 021/460.59.84
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 16300.80 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 11482.19 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
4
Contract nr: A 6287 Denumirea: Lucrari de reparatii curente cazarma 1359 Clinceni
V.1) Data atribuirii contractului 9/16/2009
V.2) Numarul de oferte primite 6
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C. LUKY CONSTRUCT MULTICOM S.R.L
Adresa postala: B-dul Alexandru Obregia nr.4, Bl.OD1, Sc.5, et.4, ap.180, sector 4, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 45942, Romania, Tel.021/460.59.84, Fax: 021/460.59.84
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 41954.48 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 25258.69 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
1
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
CONSILIUL NATIONAL DE SOLUTIONARE AL CONTESTATIILOR
Adresa postala: strada Stavropoleus nr.6, sector 3, ,Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021/310.4641, Email: [email protected], Fax: 021/310.4642, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
JUDECATORIA SECTORULUI 1
Adresa postala: str. Danielopol Gheorghe nr. 2-4, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 040095, Romania, Tel.021/318.77.01, Email: [email protected], Fax: 021/313.21.73
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Biroul juridic al autoritatii contractante
Adresa postala: strada slt Godeanu Constantin nr. 2-4, sector 1, ,Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 013043, Romania, Tel.021/667.20.98, Email: [email protected], Fax: 021/667.20.98
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
12.10.2009 14:10
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer