Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - LUCRARI DE REVIZII , REPARARE SI REGLARE SUPAPE DE SIGURANTA


Anunt de participare (utilitati) numarul 52190/13.05.2008
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Societatea Nationala de Gaze Naturale Romgaz S.A.
Adresa postala: Str. GHE.GR.CANTACUZINO Nr.184, Localitatea: PLOIESTI, Cod postal: 100492, Romania, Punct(e) de contact: Ileana Gheorghe, Tel.0244503818, Email: [email protected], Fax: 0244545230
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Activitate (activitati)
- Prospectare i extragere a gazului i petrolului
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
LUCRARI DE REVIZII , REPARARE SI REGLARE SUPAPE DE SIGURANTA
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
1 - Servicii de intretinere si reparare
Locul principal de prestare: URZICENI;SARMASEL, BUTIMANU, BILCIURESTI , BALACEANCA
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 4 ani
Valoarea estimata fara TVA: 220, 000RON
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
LUCRARI DE REVIZII , REPARARE SI REGLARE SUPAPE DE SIGURANTA
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
50531300-9 - Servicii de reparare si de intretinere a compresoarelor (Rev.1)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
LUCRARI DE REVIZII , REPARARE SI REGLARE SUPAPE DE SIGURANTA
Valoarea estimata fara TVA: 220, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
48 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
GARANTIA DE PARTICIPARE ESTE DE 2200 LEI
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
SURSE PROPRII - plata facturilor se va efectua la 30 zile de la primirea acesteia de catre achizitor
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere in conformitate cu art.44 din O.U.G. 34/2006
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Conform documentatiei de atribuire-certificate constatatoare privind taxele si impozitele la data de 30.04.2008, certificat emis de Oficiul Registrului Comertului
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Bilantul contabil la data de 31.12.2007Se solicita bilantul complet conform Normelor Metodologice ale Ministerului Finantelor.Ofertantul trebuie sa aiba o lichiditate generala de minim 110%.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Ofertantii vor prezenta, obligatoriu urmatoarele: - un certificat de asigurare a calitatii ISO 9001 sau echivalent ;
- certificare de mediu conform ISO 14.001 sau echivalent;
-certificare a sistemului de management al sanatatii si securitatii ocupationale OHSAS ISO 18001 , sau echivalent .Se vor prezenta obligatoriu autorizatiile : ISCIR-C7/2003
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 18.06.2008 15:00
Documente de plata: DA
Pretul: 80 RON
Conditii si modalitate de plata: Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 18.06.2008 15:00Documente de plata: DA
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
19.06.2008 09:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 19.06.2008 10:00
Locul: Locul: la sed. S.N.G.N ROMGAZ S.A. MEDIAS -SISGN SUC PL, STR GHE GR. CANTACUZINO NR 184
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Membrii comisiei de evaluare si reprezentantii ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul Ntional de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Adresa postala: STR STAVROPOLEUS NR 6 , Localitatea: BUCURESTI , Cod postal: 030084 , Romania , Tel.0213104642 , Email: [email protected] , Fax: 0213104642, Localitatea: BUCURESTI, Cod postal: 030084, Romania, Tel.0213104642, Email: [email protected], Fax: 0213104642
Organism competent pentru procedurile de mediere
CURTEA DE APEL PLOIESTI
Adresa postala: STR.EMIL ZOLA NR.4, Localitatea: PLOIESTI, Cod postal: 100043, Romania, Tel.0244522445, Fax: 0244522445
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SNGN ROMGAZ SAS.I.S.G.N.
Adresa postala: SRT GHE.GR.CANTACUZINO NR. 184, Localitatea: PLOIESTI, Cod postal: 100492, Romania, Tel.0244503818, Email: [email protected], Fax: 0244545230
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
13.05.2008 12:58
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer