Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - lucrari de service la sistemele de masurare volum apa in canal cu nivel liber


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
51.624 RON

Castigatorul Licitatiei: SC ELECTRIC CONTROL DATA SRL
Anunt de atribuire (utilitati) numarul 103236/04.03.2011
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMPLEXUL ENERGETIC CRAIOVA
Adresa postala:  SE ISALNITA, str. Mihai Viteazu nr.101, Localitatea:  Isalnita, Cod postal:  207340, Romania, Punct(e) de contact:  Simona Florea, Tel. 0351403758, Fax:  0351403602, Adresa internet (URL):  www.cencraiova.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
lucrari de service la sistemele de masurare volum apa in canal cu nivel liber
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
1 - Servicii de intretinere si reparare
Locul principal de prestare: SE ISALNITA
Codul NUTS: RO411 - Dolj
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
lucrari de service la sistemele de masurare volum apa in canal cu nivel liber (la cabina de monitorizare 1 mantate in amonte de casa sitelor; cabina 2 montate in aval de MHC)
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
50413000-3 - Servicii de reparare si de intretinere a aparatelor de control (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
51, 623.6RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Lucrarile / produsele / serviciile pot fi furnizate numai de un anumit ofertant, din motive legate de protejarea unor drepturi de exclusivitate
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 12 / i Denumirea: lucrari de service la sistemele de masurare volum apa in canal cu nivel liber
V.1) Data atribuirii contractului 2/9/2011
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC ELECTRIC CONTROL DATA SRL
Adresa postala:  b-dul 22 Decembrie nr. 37, cladirea CEPROM et 1/123, Localitatea:  Deva, Cod postal:  330166, Romania, Tel. 0254/220.265, Fax:  0354/405.485
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 55000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 51623.60 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de luni: 12
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
ofertantul castigator a fost ales conform atr. 252 litera b
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Craiova
Adresa postala:  str. Brestei nr. 12, Localitatea:  Craiova, Cod postal:  200420, Romania, Tel. 0251310642, Fax:  0251310642
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Juridic al SC CEN Craiova SA
Adresa postala:  str. Unirii nr. 147, Localitatea:  Craiova, Cod postal:  200330, Romania, Tel. 0351403362, Fax:  0251449550
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
01.03.2011 07:29
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer