Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Lucrari de structura de rezistenta mixta (structuri metalice si din beton armat) - Cladirea City Business Excellence Center - Structura de Sprijin a Afacerilor


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
3.317.216 EUR

Castigatorul Licitatiei: PROMPT S.A.
Anunt de atribuire numarul 142931/02.08.2013
Informatii anunt de participare asociat 138926
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
MODATIM BUSINESS FACILITY SA
Adresa postala: STR. CORIOLAN BREDICEANU 10, CITY BUSINESS CENTRE, A, ETAJ 6, Localitatea: Timisoara, Cod postal: 300 011, Romania, Punct(e) de contact: OVIDIU-SILVIU SANDOR, Tel. +40 256491042, Email: [email protected], Fax: +40 256491043, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
societate comerciala conform art 9. lit.c din OUG 34/2006
Activitate (activitati)
Altele: societate comerciala conform art 9. lit.c din OUG 34/2006
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Lucrari de structura de rezistenta mixta (structuri metalice si din beton armat) - Cladirea City Business Excellence Center - Structura de Sprijin a Afacerilor
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Cladirea 5, City Business Excellence Centre, Timisoara, str. Coriolan Brediceanu, 10, cod postal 300 011, jud. Timis, Romania
Codul NUTS: RO424 - Timis
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Constructie cladire cu regimul de inaltime subsol , parter, mezanin + 6 etajeLotul I : Executarea lucrarilor de organizare santier si structura de rezistenta mixta (structuri din beton armat si structuri metalice), asa cum acestea au fost descrise in Proiectul Tehnic
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45211350-7 - Lucrari de constructii de cladiri multifunctionale (Rev.2)
45223000-6-Lucrari de constructii de structuri (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
3, 317, 216.16EUR
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 103 Denumirea: CONTRACT ANTREPRIZA CONSTRUCTII ORGANIZARE SANTIER SI STRUCTURA DE REZISTENTA MIXTA
V.1) Data atribuirii contractului 02.07.2013
V.2) Numarul de oferte primite 2
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
PROMPT S.A.
Adresa postala: str. Avram Imbroane nr.7, Localitatea: Timisoara, Cod postal: 300136, Romania, Tel. 0732 420 572, Email: [email protected], Fax: 0256 494 808, Adresa internet (URL): www.prompt-sa.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 3317216.16 Moneda: EUR Fara TVA
Valoarea: 14, 557, 603.11 Moneda: RON
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Programul Operational Regional 2007-2013, Axa prioritara ? ?Sprijinirea dezvoltarii mediului de afaceri regional si local? Domeniul de interventie 4.1Dezvoltarea durabila a structurilor de sprijinire a afacerilor de importanta regionala si locala
VI.2) Alte informatii
Finantarea se va realiza din surse proprii ale societatii 40% sisi 60% fonduri europene , in conformitate cu prevederile Contractului de finantare nr. 3633/15.02.2013.Factura se va emite trimestrial , Plata se va realiza la 60 zile , Nu se acorda avans.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SC Modatim Business Facility SA
Adresa postala: Timisoara, str. Coriolan Brediceanu, 10, cladirea A, City Business Centre, jud. Timis, Localitatea: Timisoara, Cod postal: 300011, Romania, Tel. +40 256491042, Email: [email protected], Fax: +40 256491043, Adresa internet (URL): -
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
02.08.2013 17:07
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer