Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Lucrari de suprafata asociate abandonarii de adancime a sondelor apartinand OMV Petrom


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
22.579.982 RON

Castigatorul Licitatiei: CECONI S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 141992/17.01.2014
Informatii anunt de participare asociat 143658
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
OMV PETROM S.A
Adresa postala: Departamentul Demolare Abandonare Decontaminare (DAD), Str. Coralilor nr. 22, Sector 1 (Petrom City), Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 013329, Romania, Punct(e) de contact: Departamentul Achizitii Operationale, Tel. +40 372855154, In atentia: George Dragos FRATILOIU, Email: [email protected], Fax: +40 212063005, Adresa internet (URL): www.petrom.com, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Prospectare ?i extragere a gazului ?i petrolului
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Lucrari de suprafata asociate abandonarii de adancime a sondelor apartinand OMV Petrom
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Amplasamente OMV Petrom de pe teritoriul Romaniei
Codul NUTS: RO - ROMANIA
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Lucrari de suprafata asociate abandonarii de adancime a sondelor apartinand OMV Petrom de pe teritoriul Romaniei.Valoarea estimata fara TVA nu prevede procent pentru cheltuieli diverse si neprevazute intrucat, pentru fiecare amplasament, lucrarile ce urmeaza a fi achizitionate sunt de mica anvergura (din pdv al valorii) si nu au necesitat intocmirea unui proiect tehnic de catre un proiectant, astfel incat nu exista nici deviz general.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45233142-6 - Lucrari de reparare a drumurilor (Rev.2)
45111100-9-Lucrari de demolare (Rev.2)
45111300-1-Lucrari de demontare (Rev.2)
45112400-9-Lucrari de excavare (Rev.2)
45255420-9-Lucrari de montaj pe uscat (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
22, 579, 981.25RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Da
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
LS-DAD
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2013/S037-058792din21.02.2013
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 8460015896(J1072/2013) Denumirea: LUCRARI DE SUPRAFATA ASOCIATE ABANDONARII DE ADANCIME -Lot 1
V.1) Data atribuirii contractului 18.11.2013
V.2) Numarul de oferte primite 9
Numarul de oferte admisibile 7
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
CECONI S.R.L.
Adresa postala: Str Principala nr 155, Localitatea: Bixad, Cod postal: 447055, Romania, Tel. 0261844140, Email: [email protected], Fax: 0264576711, Adresa internet (URL): www.ceconi.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 1560000.00 Moneda: EUR Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 772165.70 Moneda: EUR Fara TVA
Valoarea: 3, 400, 000 Moneda: RON
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Da
Partea din contract care ar putea fi subcontractata
Nu se cunoaste
V.6) Lista de Loturi
1
Contract nr: 8460015897 (J1073/2013) Denumirea: LUCRARI DE SUPRAFATA ASOCIATE ABANDONARII DE ADANCIME -Lot 4
V.1) Data atribuirii contractului 18.11.2013
V.2) Numarul de oferte primite 8
Numarul de oferte admisibile 6
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
CECONI S.R.L.
Adresa postala: Str Principala nr 155, Localitatea: Bixad, Cod postal: 447055, Romania, Tel. 0261844140, Email: [email protected], Fax: 0264576711, Adresa internet (URL): www.ceconi.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 1320000.00 Moneda: EUR Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 608648.25 Moneda: EUR Fara TVA
Valoarea: 2, 680, 000 Moneda: RON
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Da
Partea din contract care ar putea fi subcontractata
Nu se cunoaste
V.6) Lista de Loturi
4
Contract nr: 8460015930 (J31/2014) Denumirea: LUCRARI DE SUPRAFATA ASOCIATE ABANDONARII DE ADANCIME -Lot 2
V.1) Data atribuirii contractului 18.11.2013
V.2) Numarul de oferte primite 8
Numarul de oferte admisibile 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
INVEST GENERAL CONSTRUCT S.R.L.
Adresa postala: SAT CARTOJANI, Localitatea: Roata de Jos, Cod postal: 145300, Romania, Tel. 0247/454133, Email: [email protected], Fax: 0247/454133
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 2560000.00 Moneda: EUR Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 1521616.40 Moneda: EUR Fara TVA
Valoarea: 6, 699, 981.3 Moneda: RON
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Da
Partea din contract care ar putea fi subcontractata
Nu se cunoaste
V.6) Lista de Loturi
2
Contract nr: 8460015931(J32/2014) Denumirea: LUCRARI DE SUPRAFATA ASOCIATE ABANDONARII DE ADANCIME -Lot 3
V.1) Data atribuirii contractului 18.11.2013
V.2) Numarul de oferte primite 12
Numarul de oferte admisibile 5
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
STIZO NUCLEAR S.A.
Adresa postala: Str. Valea Cismelei, nr.3, Localitatea: Cernavoda, Cod postal: 905200, Romania, Tel. 0241/237696, Email: [email protected];[email protected], Fax: 0241/237425, Adresa internet (URL): www.stizonuclear.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 4000000.00 Moneda: EUR Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 2225654.05 Moneda: EUR Fara TVA
Valoarea: 9, 799, 999.95 Moneda: RON
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Da
Partea din contract care ar putea fi subcontractata
Nu se cunoaste
V.6) Lista de Loturi
3
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
raportarea atribuirii contractului conform HG219/2012 s-a facut sub de notificarile: -(Lot 1 si Lot 4) catre ANRMAP #123301 din 02.12.2013;
-(Lot 2 si Lot 3) catre ANRMAP #129223 din 09.01.2014.Motivele care au condus la depasirea termenului prevazut de art.93 alin.(2) din HG nr.925/2006, (daca este cazul): Solutionarea contesatiei nr.2184_2185/22.11.2013 depusa la CNSC de catre operatorul economic S.C. PSV Industries S.A. prin decizia CNSC nr. 4494_493C9_5221-5222 din 12.12.2013; existenta unui termen de asteptare a unei eventuale plangeri (recurs) impotriva deciziei CNSC.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Bucuresti, Sectia Comerciala
Adresa postala: Bd. Unirii nr 37, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030823, Romania, Tel. +40 214083600, Email: [email protected], Fax: +40 214083700, Adresa internet (URL): www.tmb.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
OMV Petrom S.A. ? Directia Juridica
Adresa postala: str. Coralilor, nr. 22, Petrom City, Tower Building, etajul 4, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 013329, Romania, Tel. +40 372483368, Email: [email protected], Fax: +40 212069641, Adresa internet (URL): www.petrom.com
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
16.01.2014 18:22
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer