Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Lucrari de terasamente in vederea imbunatatirii terenului de fundare aferent proiectului "Centrul Tehnologic Regional Iasi"-lucrari suplimentare


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
685.841 RON

Castigatorul Licitatiei: SC Constructii Unu SA lider al Asocierii SC Constructii Unu SA Iasi-SC Coral SRL Tulcea
Anunt de atribuire numarul 133413/31.01.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Municipiul Iasi
Adresa postala: Iasi, b-dul Stefan cel Mare si Sfant nr.11, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700064, Romania, Punct(e) de contact: Apreutesei Elena, Tel. +40 0232/258190, Email: [email protected], Fax: +40 0232/258190, Adresa internet (URL): www.primaria-iasi.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Lucrari de terasamente in vederea imbunatatirii terenului de fundare aferent proiectului "Centrul Tehnologic Regional Iasi"-lucrari suplimentare
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Municipiul Iasi
Codul NUTS: RO213 - Iasi
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Lucrari de terasamente in vederea imbunatatirii terenului de fundare aferent proiectului "Centrul Tehnologic Regional Iasi"-lucrari suplimentare conform caietului de sarcini si a listelor de cantitati
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45112500-0 - Lucrari de terasament (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
685, 841.29RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Lucrarile / produsele / serviciile pot fi furnizate numai de un anumit ofertant, din motive tehnice
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: act aditional 1 la contractul nr.89090 Denumirea: Lucrari de terasamente in vederea imbunatatirii terenului de fundare aferent proiectului "CTR"
V.1) Data atribuirii contractului 28.12.2012
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC Constructii Unu SA lider al Asocierii SC Constructii Unu SA Iasi-SC Coral SRL Tulcea
Adresa postala: B-dul Poitiers nr.2, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700671, Romania, Tel. +40 0232231380, Fax: +40 0232241428
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 687162.75 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 685841.29 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Tribunalul Iasi
Adresa postala: Str.A Panu nr.12A, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700060, Romania, Tel. +40 0232260600, Email: [email protected], Fax: +40 0232260600, Adresa internet (URL): www.portal.just.ro
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Biroul Achizitii Publice
Adresa postala: Bdul Stefan cel Mare si Sfant nr.11, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700064, Romania, Tel. +40 0232267582-189, Email: [email protected], Fax: +40 0232258190, Adresa internet (URL): www.primaria-iasi.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
31.01.2013 09:51
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer