Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Lucrari dezvoltare retea de telecomunicatii


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
298.000 RON

Castigatorul Licitatiei: IMSAT SERVICE S.A.
Anunt de atribuire numarul 85880/28.10.2009
Informatii anunt de participare asociat 71217
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Ministerul Apararii - Unitatea militara 02415 Bucuresti
Adresa postala: str. Drumul Taberei, nr. 7 9, sector 6, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 061352, Romania, Punct(e) de contact: Ceausu Ionel, Tel.+40 21 319 59 59 int.266, In atentia: Biroului achizitii, Email: [email protected], Fax: +40 21 319 57 08, Adresa internet (URL): www.e-licitatie.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Aparare
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Lucrari dezvoltare retea de telecomunicatii
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Unitatea militara 01895 Bucuresti
Codul NUTS: RO32 - Bucuresti - Ilfov
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Lucrari dezvoltare retea de telecomunicatii.Separarea fizica a retelelor de date si voce la Unitatea militara 01895 Bucuesti.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45311000-0 - Lucrari de cablare si conexiuni electrice (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
298, 000RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Da
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
Dosar nr. 45
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de intentie
Numarul anuntului in JO: 2009/S125-181581din01.07.2009
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: A-12474 Denumirea: Lucrari dezvoltare retea de telecomunicatii
V.1) Data atribuirii contractului 10/9/2009
V.2) Numarul de oferte primite 6
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
IMSAT SERVICE S.A.
Adresa postala: Str.Orhideelor, nr.27-29, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 050227, Romania, Tel.0213360213, Email: [email protected], Fax: 0213360217
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 378151.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 298000.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stravopoleus nr. 6, sector 3., Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.Tel.+40213104642, Email: [email protected], Fax: +40213104641, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Bucuresti
Adresa postala: Strada Splaiul Independentei, sector 4., Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 040011, Romania, Email: [email protected], Fax: +40213191674
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
5 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta, cf. art. 256^2 din O.u.G.34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Consilier juridic/autoritate contractanta
Adresa postala: Strada Drumul Taberei nr. 7-9, sector 6., Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 061352, Romania, Tel.+40213195959, Email: [email protected], Fax: +40213195708
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
28.10.2009 11:10
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer