Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Lucrari executie parcare zona FIFIM, pergole si amenajari exterioare


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
2.733.482 RON

Castigatorul Licitatiei: SIGMA ROM CONSTRUCT S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 143765/22.01.2014
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Universitatea de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara Bucuresti
Adresa postala: B-dul. Marasti nr. 59, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 011464, Romania, Punct(e) de contact: Serviciul Achizitii Publice, Tel. +40 213182564, In atentia: ing. Gras Oana, Email: [email protected], Fax: +40 213180296, Adresa internet (URL): www.usamvb.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Educatie
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Lucrari executie parcare zona FIFIM, pergole si amenajari exterioare
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: U.S.A.M.V.-Bucuresti, B-dul Marasti, nr. 59, sector 1
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
conform proiect tehnic/Caiet de sarcini pentru Lucrari executie parcare zona FIFIM, pergole si amenajari exterioare
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45223300-9 - Lucrari de constructii de parcari (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
2, 733, 481.56RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Situatie de urgenta extrema survenita in urma unor evenimente care nu puteau fi prevazute de autoritatea contractanta, in conformitate cu conditiile stricte stabilite in directiva
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 13-LD Denumirea: Lucrari executie parcare zona FIFIM, pergole si amenajari exterioare
V.1) Data atribuirii contractului 23.12.2013
V.2) Numarul de oferte primite 3
Numarul de oferte admisibile 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SIGMA ROM CONSTRUCT S.R.L.
Adresa postala: str. Justinian, nr.18, ap 1, sector 2, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 020102, Romania, Tel. 021-2108811, Email: [email protected], Fax: 021-2112321
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 3064197.83 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 2733481.56 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): POS CCE ? AXA II, Operatiunea 2.2.1., contract nr. 246/2010 ID_931, cod SMIS 14051Proiectul POSC CE ?Dezvoltarea infrastructurii centrului de cercetare pentru studiul calitatii produselor agroalimentare HORTINVEST?. Finantarea contractului supus achizitiei este asigurata din venituri proprii si reprezinta cofinantare la proiectul mai sus mentionat.
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul Na?ional de Solu?ionare a Contesta?iilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos nr.6, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Biroul Juridic al U.S.A.M.V. Bucure?ti
Adresa postala: B-dul. Mara?ti nr.59, sector 1., Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 011464, Romania, Fax: +40 213180296, Adresa internet (URL): www.usamvb.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
22.01.2014 11:30
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer