Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - LUCRARI LA LEA MT


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
5.683.596 RON

Castigatorul Licitatiei: ELECTROMONTAJ SA - Sucursala Bacau
Anunt de atribuire numarul 138633/19.08.2013
Informatii anunt de participare asociat 139286
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
E. ON MOLDOVA DISTRIBUTIE S.A.
Adresa postala: str. Ciurchi. nr.146-150, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700359, Romania, Punct(e) de contact: Dana Balauca, Tel. +40 232405619, Email: [email protected], Fax: +40 232405316, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
LUCRARI LA LEA MT
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: zonele de retea: Bacau, Botosani, Iasi, Neamt, Suceava, Vaslui
Codul NUTS: RO213 - Iasi
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
LUCRARI LA LEA MTValoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent: 2841798.00 lei, astfel: Lot1-473633, 00lei;Lot2-473633, 00lei;Lot3-473633, 00lei;Lot4-473633, 00lei;Lot5-473633, 00lei;Lot6-473633, 00lei;Cantitatile de lucrari/materiale(anexele 1 si 2) s-au specificat numai pentru calculul valorii totale a ofertei financiare, contractele subsecvente incheindu-se in limita bugetului alocat prezentat mai sus.Valoarea ofertei financiare rezulta din anexa 3 prin insumarea valorilor totale din Anexele 1 si 2 obtinute dintariful unitar pe tipuri de lucrari/materiale inmultit cu cantitatile precizate.(Anexa cu cantitatile minime si maxime ale acordului cadru pentru fiecare lot se gaseste la sectiunea Documente, datorita nr. mare de loturi si informatii)
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45310000-3 - Lucrari de instalatii electrice (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
5, 683, 596RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
- criteriile mentionate in continuare
- criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 136694 Denumirea: Lucrari la LEA MT aferente Centrului Operational de Retea (COR) Bacau
V.1) Data atribuirii contractului 12.08.2013
V.2) Numarul de oferte primite 11
Numarul de oferte admisibile 11
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
ELECTROMONTAJ SA - Sucursala Bacau
Adresa postala: str. Constantei, nr . 7, Localitatea: Bacau, Cod postal: 600108, Romania, Tel. 0334/405159, Fax: 0234/522631
ELECTROPREST S.R.L.
Adresa postala: Str.9 Mai Nr 15 Ap 2, Localitatea: Bacau, Cod postal: 600025, Romania, Tel. 0234510643, Email: [email protected], [email protected], Fax: 0234544761
ENERGOBIT S.A. -Sucursala Bacau
Adresa postala: str. Calea Romanului nr. 46 Etaj. 1, Localitatea: Bacau, Cod postal: 60038, Romania, Tel. 0234-522420, Fax: 0234-522 430
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 947266.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 947266.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
1
Contract nr: 136696 Denumirea: Lucrari la LEA MT aferente Centrului Operational de Retea (COR) Botosani
V.1) Data atribuirii contractului 12.08.2013
V.2) Numarul de oferte primite 11
Numarul de oferte admisibile 11
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
ELPROEXS.A.
Adresa postala: str.Pacea nr. 37, Localitatea: Botosani, Cod postal: 710013, Romania, Tel. 0231530313, Email: [email protected], Fax: 0231585494
ELPRO S.R.L.
Adresa postala: STRADA RAZBOIENI, NR.1, Localitatea: Botosani, Cod postal: 710346, Romania, Tel. 0231/535240, Email: [email protected], Fax: 0231/535240
ELECTROMONTAJ SA - Sucursala Iasi
Adresa postala: Manta Rosie nr. 14, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700670, Romania, Tel. 0332 409713, Fax: 0332 808756
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 947266.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 947266.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
2
Contract nr: 136704 Denumirea: Lucrari la LEA MT aferente Centrului Operational de Retea (COR) Iasi
V.1) Data atribuirii contractului 12.08.2013
V.2) Numarul de oferte primite 14
Numarul de oferte admisibile 14
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
ELMOND COM S.R.L.
Adresa postala: STR.STRADELA IPISILANTE, NR.2, ET.1, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700029, Romania, Tel. 0232 246 132, Email: [email protected], Fax: 0232 246 132, Adresa internet (URL): www.elmondcomis.ro
LINCAS S.R.L.
Adresa postala: Str. VATRA, nr. 84, Localitatea: Pascani, Cod postal: 705200, Romania, Tel. 0232765010, Email: [email protected], Fax: 0232765010
GIGA INSTAL S.R.L.
Adresa postala: IASI, STR. Calea Chisinaului, nr.17, Parter, Camera 15, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700173, Romania, Tel. +40 332110952, Email: [email protected], Fax: +40 332110952
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 947266.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 947266.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
3
Contract nr: 136700 Denumirea: Lucrari la LEA MT aferente Centrului Operational de Retea (COR) Neamt
V.1) Data atribuirii contractului 12.08.2013
V.2) Numarul de oferte primite 9
Numarul de oferte admisibile 9
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
ENERGOBIT S.A. -Sucursala Bacau
Adresa postala: str. Calea Romanului nr. 46 Etaj. 1, Localitatea: Bacau, Cod postal: 60038, Romania, Tel. 0234-522420, Fax: 0234-522 430
ELECTROCONSTRUCTIA ELCOSA
Adresa postala: str. 1 Decembrie 1918 nr 163, Localitatea: Piatra Neamt, Cod postal: 610243, Romania, Tel. 0233/227488, Fax: 0233/227488
3Z ELECTROSERVICE S.R.L.
Adresa postala: STR VASILE CONTA, NR.4, BLOC O8, AP 17, SC.B, Localitatea: Piatra-Neamt, Cod postal: 610285, Romania, Tel. 0233221667, Email: [email protected], Fax: 0233221667
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 947266.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 947266.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
4
Contract nr: 136702 Denumirea: Lucrari la LEA MT aferente Centrului Operational de Retea (COR) Suceava
V.1) Data atribuirii contractului 12.08.2013
V.2) Numarul de oferte primite 10
Numarul de oferte admisibile 10
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
ELECTROMONTAJ SA - Sucursala Iasi
Adresa postala: Manta Rosie nr. 14, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700670, Romania, Tel. 0332 409713, Fax: 0332 808756
ELECTROCONSTRUCTIA ELCO SUCEAVA S.A.
Adresa postala: STR.SUCEAVA, NR.1, Localitatea: Suceava, Cod postal: 720131, Romania, Tel. 0230516416, Email: [email protected];[email protected], Fax: 0230516416, Adresa internet (URL): x
S.C. LUHAN S.R.L.
Adresa postala: STR. SAMOIL ISOEPSCU, NR. 18, Localitatea: Suceava, Cod postal: 720036, Romania, Tel. 0740147777, Email: [email protected], Fax: 0230522018
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 947266.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 947266.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
5
Contract nr: 136705 Denumirea: Lucrari la LEA MT aferente Centrului Operational de Retea (COR) Vaslui
V.1) Data atribuirii contractului 12.08.2013
V.2) Numarul de oferte primite 14
Numarul de oferte admisibile 14
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
ELMOND COM S.R.L.
Adresa postala: STR.STRADELA IPISILANTE, NR.2, ET.1, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700029, Romania, Tel. 0232 246 132, Email: [email protected], Fax: 0232 246 132, Adresa internet (URL): www.elmondcomis.ro
PROELECTRO-TRM SRL
Adresa postala: Strada Spiru Haret, Nr. 31, Localitatea: Vaslui, Cod postal: 730222, Romania, Tel. +40 0335881909, Email: [email protected], Fax: +40 0335881908, Adresa internet (URL): www.proelectro-trm.ro
ELECTROCONSTRUCTIA ELCO VASLUI S.A.
Adresa postala: STR.CALUGARENI, NR113, Localitatea: Vaslui, Cod postal: 730152, Romania, Tel. 0744569608;0235/311801, Email: [email protected], Fax: 0235/317572
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 947266.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 947266.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
6
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
(Valoarea estimata reprezinta minim 100%, iar valoarea maxima reprezinta 200%.)Nu este necesara justificarea alegerii procedurii de ?negociere cu publicarea prealabila a unui anunt? intrucat autoritatea contractanta desfasoara activitati principale de utilitate publica in domeniul distributiei de energie electrica, conform art. 8, lit. e) din OUG 34/2006, incheind contracte sectoriale specifice domeniului energetic.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel
Adresa postala: str. Anastasie Panu nr. 25, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700024, Romania, Tel. +40 232260600, Fax: +40 232255907
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SC EON MOLDOVA DISTRIBUTIE SA - Departament Juridic
Adresa postala: str. Ciurchi nr.146 - 150, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700359, Romania, Tel. +40 232405048, Email: [email protected], Fax: +40 232405998
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
19.08.2013 17:34
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer