Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Lucrari la sursele de apa ale Municipiului Targoviste


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
22.568.588 RON

Castigatorul Licitatiei: Asociatia SC ERG TERMROM SA & SC ROSAL GRUP SA
Anunt de atribuire numarul 130748/07.06.2012
Informatii anunt de participare asociat 125290
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMPANIA DE APA TARGOVISTE- DAMBOVITA SA
Adresa postala: Blv. I.C Bratianu, nr. 50, Localitatea: Targoviste, Cod postal: 130055, Romania, Punct(e) de contact: Radu VASILESCU, Tel. +40 0245614403, Email: [email protected], Fax: +40 0245611774/+40 0245210299, Adresa internet (URL): www.catd.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Ap?
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Lucrari la sursele de apa ale Municipiului Targoviste
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: Targoviste, jud. Dambovita
Codul NUTS: RO31 - Sud - Muntenia
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Lucrari la sursele de apa Targoviste: Proiectul preliminar descrie lucrari de reabilitare si extindere la sursele de apa, reabilitari aductiuni, reabilitare si extindere rezervoare de apa, reabilitari statie de clorinare, dezafectare si demolare structuri vechi, testare, mentinerea lucrarilor in regim de exploatare conform Listelor de Garantii.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45232150-8 - Lucrari pentru conducte de alimentare cu apa (Rev.2)
45231300-8-Lucrari de constructii de conducte de apa si de canalizare a apelor reziduale la mare distanta (Rev.2)
45232154-6-Lucrari de constructii de rezervoare ridicate de apa potabila (Rev.2)
45262220-9-Forare de puturi de apa (Rev.2)
71322000-1-Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
22, 568, 588RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
DB-TA-P&DB-01
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2011/S184-301571din24.09.2011
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 13508 Denumirea: LUCRARI LA SURSELE DE APA ALE MUNICIPIULUI TARGOVISTE
V.1) Data atribuirii contractului 02.05.2012
V.2) Numarul de oferte primite 3
Numarul de oferte admisibile 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
Asociatia SC ERG TERMROM SA & SC ROSAL GRUP SA
Adresa postala: Bulevardul Otelarilor, nr. 25, Bl. D9E, Mezanin, Localitatea: Galati, Cod postal: 800606, Romania, Tel. +40 0236475434, Email: [email protected], Fax: +40 0236412565
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 26558076.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 22568588.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Da
Partea din contract care ar putea fi subcontractata
Nu se cunoaste
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Contractul care face obiectul prezentei achizitii este finantat conform Contractului de finantare nr. 102154/29.07.2010, finantare obtinuta prin POS Mediu ? Axa Prioritara 1??Extindere si modernizarea sistemelor de apa si apa uzata? cod SMIS: 19353.
VI.2) Alte informatii
Intreaga documentatie de atribuire se afla atasata prezentului anunt de participare, la adresa de internet: www.e-licitatie.ro.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Dambovita, Sectia Comerciala si Contencios Administrativ
Adresa postala: Str. Calea Bucuresti, nr.3, Localitatea: Targoviste, Cod postal: 130158, Romania, Tel. +40 245612344, Email: [email protected], Fax: +40 245611893, Adresa internet (URL): http: //portal.just.ro/instalPrezentare.aspx?idinstitutie=42
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Tribunalul Dambovita, Sectia Comerciala si Contencios Administrativ
Adresa postala: Str. Calea Bucuresti, nr.3, Localitatea: Targoviste, Cod postal: 130158, Romania, Tel. +40 245612344, Email: [email protected], Fax: +40 245611893, Adresa internet (URL): http: //portal.just.ro/instalPrezentare.aspx?idinstitutie=42
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul juridic al SC Compania de Apa Targoviste-Dambovita SA
Adresa postala: Blv. I.C. Bratianu, nr. 50, Localitatea: Targoviste, Cod postal: 130158, Romania, Tel. +40 245614403, Email: [email protected], Fax: +40 245611774, Adresa internet (URL): www.catd.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
05.06.2012 16:16
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer