Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Lucrari la sursele de apa si statiile de epurare Pucioasa si Fieni


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
58.496.804 RON

Castigatorul Licitatiei: Asocierea STULZ-PLANAQUA GmbH-lider de asociere & MOTRIS COMPANY SRL & CONSANDUAR SRL & SC CAZAN IMPEX 93 SRL
Anunt de atribuire numarul 130509/13.07.2012
Informatii anunt de participare asociat 126492
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMPANIA DE APA TARGOVISTE- DAMBOVITA SA
Adresa postala: Blv. I.C Bratianu, nr. 50, Localitatea: Targoviste, Cod postal: 130055, Romania, Punct(e) de contact: Radu VASILESCU, Tel. +40 0245614403, Email: [email protected], Fax: +40 0245611774/+40 0245210299, Adresa internet (URL): www.catd.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Ap?
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Lucrari la sursele de apa si statiile de epurare Pucioasa si Fieni
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: Pucioasa si Fieni, judetul Dambovita
Codul NUTS: RO31 - Sud - Muntenia
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Statie de epurare Pucioasa: Proiectul preliminar descrie un proces bazat pe namol activat cu stabilizare aeroba simultana a namolului (aerare extinsa), cu indepartarea nutrientilor (azot si fosfor), deshidratarea namolurilor, dezafectare si demolare structuri vechi, testare, mentinerea statiei in regim de exploatare conform Listelor de Garantii.Statie de epurare Fieni: Proiectul preliminar descrie un proces bazat pe namol activat cu stabilizare aeroba simultana a namolului (aerare extinsa) cu indepartarea nutrientilor (azot si fosfor), deshidratarea namolurilor, dezafectare si demolare structuri vechi, testare, mentinerea statiei in regim de exploatare conform Listelor de GarantiiLucrari la sursele de apa: Proiectul preliminar descrie lucrari la sursele de apa, aductiuni si gospodarii de apa in Pucioasa si Fieni.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45232150-8 - Lucrari pentru conducte de alimentare cu apa (Rev.2)
45231300-8-Lucrari de constructii de conducte de apa si de canalizare a apelor reziduale la mare distanta (Rev.2)
45232154-6-Lucrari de constructii de rezervoare ridicate de apa potabila (Rev.2)
45232420-2-Lucrari de constructii de statii de epurare a apelor reziduale (Rev.2)
71322000-1-Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
58, 496, 803.34RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
DB-PU-P&DB-04
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2011/S179-293445din17.09.2011
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 15740 Denumirea: LUCRARI LA SURSELE DE APA SI STATIILE DE EPURARE PUCIOASA SI FIENI
V.1) Data atribuirii contractului 25.05.2012
V.2) Numarul de oferte primite 10
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
Asocierea STULZ-PLANAQUA GmbH-lider de asociere & MOTRIS COMPANY SRL & CONSANDUAR SRL & SC CAZAN IMPEX 93 SRL
Adresa postala: HEMELINGER HAFENDAMM 18, 28309 BREMEN, Localitatea: BREMEN, Cod postal: 28309, Germany, Tel. 0212521027, Email: [email protected], Fax: 0212521047
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 71366212.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 58496803.34 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Da
Partea din contract care ar putea fi subcontractata
Nu se cunoaste
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Contractul de finantare nr. 102154/29.07.2010, finantare obtinuta prin POS Mediu - Axa Prioritara 1 - "Extinderea si monitorizarea sistemelor de apa si apa uzata" cod SMIS: 19353.
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Dambovita, Sectia Comerciala si Contencios Administrativ
Adresa postala: Str. Calea Bucuresti, nr.3, Localitatea: Targoviste, Cod postal: 130158, Romania, Tel. +40 245612344, Email: [email protected], Fax: +40 245611893, Adresa internet (URL): http?//portal.just.ro/instalPrezentare.aspx?idinstitutie=42
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Tribunalul Dambovita, Sectia Comerciala si Contencios Administrativ
Adresa postala: Str. Calea Bucuresti, nr.3, Localitatea: Targoviste, Cod postal: 130158, Romania, Tel. +40 245612344, Email: [email protected], Fax: +40 245611893, Adresa internet (URL): http?//portal.just.ro/instalPrezentare.aspx?idinstitutie=42
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul juridic al SC Compania de Apa targoviste - Dambovita SA
Adresa postala: Blv. I.C Bratianu, nr. 50, Localitatea: Targoviste, Cod postal: 130158, Romania, Tel. +40 245614403, Email: [email protected], Fax: +40 245611774, Adresa internet (URL): www.catd.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
10.07.2012 12:58
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer