Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - lucrari neprevazute la mansardare si lucrari neprevazute ca urmare a condiitiilor meteo la ob Mansardare Scoala Generala Hodac cls I-VIII


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
116.904 RON

Castigatorul Licitatiei: S.C. Izorep SRL Tg Mures
Anunt de atribuire numarul 94443/02.11.2010
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMUNA HODAC(PRIMARIA COMUNEI HODAC)
Adresa postala:  Comuna Hodac, sat Hodac, nr.397, Localitatea:  Hodac, Cod postal:  547310, Romania, Punct(e) de contact:  MARIA-FLORINA FARCAS, Tel. 0265-538601, Email:  [email protected], [email protected], Fax:  0265-538451
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
lucrari neprevazute la mansardare si lucrari neprevazute ca urmare a condiitiilor meteo la ob Mansardare Scoala Generala Hodac cls I-VIII
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: comuna Hodac, localitatea Hodac, nr.39
Codul NUTS: RO - ROMANIA
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
executarea lucarilor neprevazute aparute la mansarda si a lucrarilor neprevazute ca urmare a conditiilor meteo aparute la contractul initial de lucari al obiectivului Mansardare Scoala Generala Hodac cls I-VIII, comuna Hodac, localitatea Hodac
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45223210-1 - Lucrari de structuri metalice (Rev.2)
45260000-7-Lucrari de acoperire si alte lucrari speciale de constructii (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
116, 903.59RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Situatie de urgenta extrema survenita in urma unor evenimente care nu puteau fi prevazute de autoritatea contractanta, in conformitate cu conditiile stricte stabilite in directiva
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 4458 Denumirea: lucrari neprevazute la mansardare si lucari neprevazute ca urmare a conditiilor meteo
V.1) Data atribuirii contractului 8/27/2010
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C. Izorep SRL Tg Mures
Adresa postala:  str. Gheorghe Doja, Localitatea:  Tg Mures, Cod postal:  -, Romania, Tel. 0265-263049, Fax:  0265-239367
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 125791.31 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 116903.59 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Programul Operational Regional 2007-2010Axa 3 Imbunatatirea infrastructuri sociale
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatilor
Adresa postala:  str. Stravopoleos, nr.6, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030084, Romania, Tel. 0213104641, Email:  [email protected], Fax:  0213104642, Adresa internet (URL):  www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Comuna Hodac
Adresa postala:  localitatea Hodac, nr.98, Localitatea:  Hodac, Cod postal:  547310, Romania, Tel. 0265-538601, Email:  [email protected], Fax:  0265-538451
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
02.11.2010 11:14
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer