Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Lucrari pentru alimentarea cu apa potabila a comunei Vinatori


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
3.065.740 RON

Castigatorul Licitatiei: SC CONSIG SA
Anunt de atribuire numarul 29386/25.10.2007
Informatii anunt de participare asociat 14418
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMUNA VANATORI (PRIMARIA COMUNEI VANATORI)
Adresa postala: COMUNA VANATORI STR. PRINCIPALA NR. 51, Localitatea: Vanatori, Cod postal: 547635, Romania, Punct(e) de contact: FELICIA MARIA LAPADAT, Tel.0265/761212, Email: [email protected], Fax: 0265/761212, Adresa internet (URL): -
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Lucrari pentru alimentarea cu apa potabila a comunei Vinatori
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea, prin orice mijloace, a unei lucrari, conform cerintelor specificate de autoritatea contractanta
Locul principal de executare: Teritoriul Administrativ al Comunei Vinatori, jud.Mures
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Executie lucrari pentru alimentarea cu apa potabila in Comuna Vinatori, jud.Mures
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45231300-8 - Lucrari de constructii de conducte de apa si de canalizare a apelor reziduale la mare distanta (Rev.1)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
3, 065, 740RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
1623/23.08.2007
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 2176/22.10.2007 Denumirea: ALIMENTARE CU APA POTABILA A COMUNEI VANATORI, JUDETUL MURES
V.1) Data atribuirii contractului 10/5/2007
V.2) Numarul de oferte primite 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC CONSIG SA
Adresa postala: STR. TARNAVEI NR. 17, Localitatea: SIGHISOARA, Cod postal: 545400, Romania, Tel.0265/771204, Fax: 0265/771204
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 3606711.51 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 3065740.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Vizitarea amplasamentului se va efectua in data de 3 septembrie 2007 ora 11, 00. Locul de intalnire: Consiliul Local Vinatori, Comuna Vinatori Str. Principala nr. 51, Jud. Mures, cod postal 547635
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiei
Adresa postala: Adresa postala: Bucuresti, Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021/3104641, Email: [email protected], Fax: 021/3104642, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Tg. Mures
Adresa postala: Str. Justitiei nr. 1, Localitatea: Tg. Mures, Cod postal: 540235, Romania, Tel.Tel.0265/263694, Email: [email protected], Fax: 0265/269199, Adresa internet (URL): -
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
CONFORM ART. 272 ALIN.1 COROBORAT CU ALIN. 2 DIN OUG 34/2006
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Consiliul Local Comuna Vinatori, jud.Mures
Adresa postala: str. Principala nr.51, Localitatea: Vinatori, Cod postal: 547635, Romania, Tel.0265-761212, Email: [email protected], Fax: 0265-761212
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
24.10.2007 14:58
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer