Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - LUCRARI PENTRU MODERNIZAREA SUPRAFETEI DE MISCARE SI BALIZAJ, TURN DE CONTROL SI AMENAJAREA TERENULUI IN VEDEREA AMPLASARII SISTEMULUI DE NAVIGATIE TIP ILS


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
104.939.528 RON

Castigatorul Licitatiei: TEHNIC ASIST S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 139848/21.08.2013
Informatii anunt de participare asociat 139337
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Regia Autonoma Aeroportul"Stefan cel Mare" Suceava
Adresa postala: Strada Aeroportului nr.1, oras Salcea, judetul Suceava, Romania, Localitatea: Salcea, Cod postal: 727475, Romania, Punct(e) de contact: Unitatea de Implementare a Proiectului, Tel. +40 230529999, In atentia: Ioan Mariuta - Manager proiect, Email: [email protected], Fax: +40 230529999, Adresa internet (URL): www.aeroportsuceava.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Activit??i aeroportuare
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
LUCRARI PENTRU MODERNIZAREA SUPRAFETEI DE MISCARE SI BALIZAJ, TURN DE CONTROL SI AMENAJAREA TERENULUI IN VEDEREA AMPLASARII SISTEMULUI DE NAVIGATIE TIP ILS
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Aeroportul "Stefan cel Mare", oras Salcea, judet Suceava
Codul NUTS: RO215 - Suceava
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Executie lucrari de constructii si interventie in perioada de garantie pentru: - Modernizarea suprafetei de miscare (pista, cai de rulare si platforma de imbarcare/debarcare)- Modernizarea balizajului- Turn de control si uzina electrica- Reprofilarea si nivelarea terenului in zona de amplasare a viitoarelor echipamente ILS
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45235100-4 - Lucrari de constructii de aeroporturi (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
104, 939, 524.06RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
- criteriile mentionate in continuare
- criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2012/S206-339285din25.10.2012
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 2835-TAS1/38 Denumirea: Contract de lucrari
V.1) Data atribuirii contractului 09.08.2013
V.2) Numarul de oferte primite 9
Numarul de oferte admisibile 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
TEHNIC ASIST S.R.L.
Adresa postala: STR VICTORIEI, NR 6, SC B, ET 3, AP 9, Localitatea: Botosani, Cod postal: 717248, Romania, Tel. 0231.518912, Email: [email protected], Fax: 0231.506249
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 132936900.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 104939524.06 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Da
Partea din contract care ar putea fi subcontractata
Valoare fara TVA: 11763720.65
Descriere succinta a valorii/procentului din contract care urmeaza sa fie subcontractat
SC ELECTROALFA INTERNATIONAL SRL - Lucrari de instalatii electrice - 2, 16%SC SEMCIR SRL - Lucrari de marcaje suprafete de miscare aeroportuare - 0, 49%SC COL AIR TRADING SRL - Echipamente de balizaj aeroportuar - furnizare si montare - 8, 56%
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Programul Operational Sectorial- Transport 2007-2013, Axa prioritara 2 - Modernizarea si dezvoltarea infrastructurii nationale de transport in afara axelor prioritare TEN-T in scopul dezvoltarii unui sistem national durabil de transport, Domeniul Major de interventie 2.4 - Modernizarea si dezvoltarea infrastructurii de transport aerian.
VI.2) Alte informatii
1.In cazul in care doua sau mai multe oferte se afla la egalitate pe primul loc cu acelasi punctaj, va fi declarata castigatoarea oferta ce prezinta cel mai mic pret. In cazul in care ofertele aflate la egalitate prezinta acelasi pret, autoritatea contractanta va solicita prezentarea unei noi propuneri financiare castigatoare urmand a fi declarata oferta admisibila ce prezinta cel mai mic pret.2. Documentele in cadrul ofertei se depun in original, copie legalizata sau copie cu mentiunea "conform cu originalul". La solicitarea comisiei de evaluare, ofertantul are obligatia sa prezinte in original/copie legalizata, documentele prezentate initial sub forma copie cu mentiunea "conform cu originalul" pentru verificarea conformitatii acestora.3. Modalitati de comunicare si transmitere a datelor (Solicitari de clarificari/Raspunsuri) - prin intermediul Fax/ Email/ Posta.4. In fundamentarea ofertei se va tine cont de legislatia specifica in domeniul muncii, mediului si fiscala, aceasta este disponibila pe www.mmuncii.ro; www.mmediu.ro; www.mfinante.ro.5. Ofertantul are dreptul de a beneficia de sustinere indiferent de forma sub care se face aceasta (asociere/subcontractare/ Contracte prestari servicii sau colaborare / sustinere din partea tertilor conform prevederilor Art. 186 si 190 din OUG 34/2006). Modul de indeplinire a cerintelor de calificare este conformprevederilor Legii 279/2011 si Ordin ANRMAP 509/2011 - Anexa 2.6. Ofertantul are dreptul de a prezenta initial in locul documentelor de calificare, o declaratie pe propria raspundere privind indeplinirea cerintelor insotita de Anexa in care sa prezinte detaliat, clar si precis modul de indeplinire.IMM-urile beneficiaza conform Legii 346/2004 de reducere cu 50% pentru garantia de participare, Cifra medie de afaceri, garantie de buna executie in conditiile in care demonstreaza prin documente aceasta calitate.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Aeroportul "Stefan cel Mare" Suceava - Unitatea de Implementare a Proiectului
Adresa postala: Str. Aeroportului Nr. 1, oras Salcea, judet Suceava., Localitatea: Salcea, Cod postal: 727475, Romania, Tel. +40 230529999, Email: [email protected], Fax: +40 230529999
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
20.08.2013 16:32
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer