Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - ?Lucrari pentru realizarea conditiilor de coexistenta intre LEA 400 kV Gadalin-Cluj Est si varianta de ocolire nord-est a municipiului Cluj-Napoca?


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
33.451 RON

Castigatorul Licitatiei: EMSENS PROD S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 144701/12.09.2013
Informatii anunt de participare asociat 139961
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMPANIA NATIONALA DE TRANSPORT AL ENERGIEI ELECTRICE "TRANSELECTRICA" S.A.
Adresa postala: -SUCURSALA DE TRANSPORT CLUJ, str. Memorandumului, nr. 27, etaj IV, jud. Cluj, Localitatea: Cluj Napoca, Cod postal: 400114, Romania, Punct(e) de contact: Geodescu Cosmin, Tel. +40 264405589, Email: [email protected], Fax: +40 264405500, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
?Lucrari pentru realizarea conditiilor de coexistenta intre LEA 400 kV Gadalin-Cluj Est si varianta de ocolire nord-est a municipiului Cluj-Napoca?
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: - in locatiile stabilite prin caietul de sarcini
Codul NUTS: RO113 - Cluj
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Lucrari pentru realizarea conditiilor de coexistenta intre LEA 400 kV Gadalin-Cluj Est si varianta de ocolire nord-est a municipiului Cluj-Napoca.Valorea estimata totala este de 34.200 lei din care 3.500 lei cheltuieli diverse si neprevazute conform deviz general capitolul 5.3.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45310000-3 - Lucrari de instalatii electrice (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
33, 451RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Da
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
DA 2255
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: C 29 Denumirea: ?Lucrari pentru realizarea conditiilor de coexistenta intre LEA 400 kV Gadalin-Cluj Est si varianta
V.1) Data atribuirii contractului 02.09.2013
V.2) Numarul de oferte primite 4
Numarul de oferte admisibile 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
EMSENS PROD S.R.L.
Adresa postala: str.Mihai Eminescu, Nr.110, Localitatea: Baia Mare, Cod postal: 430395, Romania, Tel. 0262217403, Email: [email protected], Fax: 0262213209
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 34200.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 33451.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc, au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea in plic inchis, in vederea departajarii ofertelor.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
CNTEE Transelectrica S.A. Bucuresti ? Sucursala de Transport Cluj - Consilier Juridic
Adresa postala: Str. Memorandumului, nr.27, etaj IV., Localitatea: Cluj Napoca, Cod postal: 400114, Romania, Tel. +40 264405524, Fax: +40 264405500
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
12.09.2013 09:07
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer