Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Lucrari pentru realizarea obiectivului de investitii ?Laborator studiu si pastrare mostre, P+1E? din B-dul Culturii, Nr. 29, Campina, jud. Prahova


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
5.465.067 RON

Castigatorul Licitatiei: SILVER TRADING S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 147832/14.02.2014
Informatii anunt de participare asociat 144333
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
OMV PETROM S.A
Adresa postala: Petrom City, str. Coralilor nr. 22, Sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 013329, Romania, Punct(e) de contact: Infinity Building, Divizia CEO, Departamentul Achizitii Operationale, Tel. +40 372866399, In atentia: Camelia Ecaterina DEDU, Email: [email protected], Fax: +40 212647181, Adresa internet (URL): www.petrom.com, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Prospectare ?i extragere a gazului ?i petrolului
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Lucrari pentru realizarea obiectivului de investitii ?Laborator studiu si pastrare mostre, P+1E? din B-dul Culturii, Nr. 29, Campina, jud. Prahova
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Laborator Studiu si Pastrare Mostre, B-dul Culturii, Nr. 29 , Campina, Jud Prahova
Codul NUTS: RO316 - Prahova
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Obiectul contractului il reprezinta executia lucrarilor pentru realizarea obiectivul de investitii ?Laborator studiu si pastrare mostre, P+1E? din B-dul Culturii Nr. 29, Campina, jud. Prahova, conform caietului de sarcini (care cuprinde ca anexa si proiectul tehnic).Descrierea exacta a lucrarilor este disponibila in caietul de sarcini din cadrul prezentei documentatii de atribuire.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45214610-9 - Lucrari de constructii de cladiri de laboratoare (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
5, 465, 066.69RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
ICPT-IMB-01
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 8460015962 Denumirea: Lucrari pentru realizarea obiectivului de investitii ?Laborator studiu si pastrare mostre, P+1E?
V.1) Data atribuirii contractului 12.02.2014
V.2) Numarul de oferte primite 15
Numarul de oferte admisibile 11
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SILVER TRADING S.R.L.
Adresa postala: str Negru Voda, nr. 45D, Pitesti, Arges, Localitatea: Pitesti, Cod postal: 110069, Romania, Tel. 0248/216.327, Email: [email protected];[email protected], Fax: 0248/635.104
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 7300066.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 5465066.69 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Bugetul proiectului ? Cresterea capacitatii de cercetare ?Dezv. ICPT Campina -OMV Petrom S.A.? finantat in cadrul POSCCE, AXA PRIORITARA 2?COMPETITIVITATE PRIN CDI, Operatiunea 2.3.2: Dezvoltarea infrastructurii de C_D a intreprinderilor, cu crearea de noi locuri de munca pentru C-D, proiect finantatdin Fondul European pentru Dezvoltare Regionala, bugetul national si cofinantare proprie.
VI.2) Alte informatii
Alte informatii se regasesc in celelalte sectiuni ale documentatiei de atribuire. Intreaga documentatie de atribuire (inclusiv Caietul de Sarcini si Proiectul Tehnic) este disponibila in SEAP accesand www.e-licitatie.ro.In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, Autoritatea contractanta va solicita reofertarea in plic inchis, in vederea departajarii Ofertelor. Contractul va fi atribuit Ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut. In solicitare se va indica locul, data si ora la care se vor deschide noile propuneri financiare, precum si persoanele autorizate sa asiste la deschidere.Orice solicitare de clarificare va fi trimisa in scris (posta, fax sau email) la punctul de contact mentionat mai sus, precizand numarul anuntului de participare din SEAP si titlul contractului.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
OMV Petrom - Legal Department
Adresa postala: str. Coralilor nr. 22 (Petrom City), Tower Building, etaj 4, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 013329, Romania, Tel. +40 372483368, Email: [email protected], Fax: +40 212069641, Adresa internet (URL): www.petrom.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
14.02.2014 12:46
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer