Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Lucrari pregatitoare provizorii, foraj si probe de productie la sonda 22 CARAGELE EST


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
23.695.000 RON

Castigatorul Licitatiei: DAFORA SA
Anunt de atribuire numarul 143549/16.10.2013
Informatii anunt de participare asociat 140873
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Societatea Nationala de Gaze Naturale Romgaz S.A.
Adresa postala: P-ta C.I.MOTAS NR.4, Localitatea: Medias, Cod postal: 551130, Romania, Punct(e) de contact: Serviciul Licitatii, Tel. +40 269201944, In atentia: Emilia Tarnu, Email: [email protected], Fax: +40 269844184, Adresa internet (URL): www.romgaz.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Prospectare ?i extragere a gazului ?i petrolului
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Lucrari pregatitoare provizorii, foraj si probe de productie la sonda 22 CARAGELE EST
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Sonda este amplasata in extravilanul localitatii Visani, jud. Braila
Codul NUTS: RO126 - Sibiu
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Lucrari pregatitoare provizorii, foraj si probe de productie la sonda 22 CARAGELE EST. Sonda are caracter de explorare prospectiune si o adincime proiectata de 4700 m. Obiectivul sondei este verificarea existentei acumularilor de hidrocarburi in formatiunile cretacice si jurasice. Sonda nu are conditie de talpa si drept urmare, va fi sapata vertical.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45255500-4 - Lucrari de foraj si de explorare (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
23, 695, 000RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Da
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2013/S092-157142din14.05.2013
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 2250 Denumirea: Lucrari pregatitoare provizorii, foraj si probe de productie la sonda 22 Caragele Est
V.1) Data atribuirii contractului 15.10.2013
V.2) Numarul de oferte primite 2
Numarul de oferte admisibile 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
DAFORA SA
Adresa postala: P-ta Regele Ferdinand I, nr. 15, Localitatea: Medias, Cod postal: 551002, Romania, Tel. +40 269844507, Email: [email protected], Fax: +40 269841726, Adresa internet (URL): www.dafora.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 23805992.10 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 23695000.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Tribunalul Sibiu
Adresa postala: B-dul Victoriei, nr.11, Localitatea: Sibiu, Cod postal: 555024, Romania, Tel. +40 269217702
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
S.N.G.N. ROMGAZ S.A. MEDIAS ? Compart.Analiza Juridica
Adresa postala: P-ta Constantin Motas nr. 4, Localitatea: Medias, Cod postal: 551130, Romania, Tel. +40 269201862, Fax: +40 269844184
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
15.10.2013 14:38
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer