Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - ?Lucrari privind intretinerea periodica 2013 ? 2014 ? COVOARE ASFALTICE? ? D.R.D.P. CLUJ: Lot 1 - S.D.N. Cluj, Lot 2 ? S.D.N. Bistrita, Lot 3 ?S.D.N. Oradea, Lot 4 ? S.D.N. Alba, Lot 5 - S.D.N. Satu Mare , Lot 6 ? S.D.N. Baia Mare , Lot 7 - S.D.N. Zalau


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
73.783.408 RON

Castigatorul Licitatiei: SC VIAROM CONSTRUCT SA
Anunt de atribuire numarul 143229/12.07.2013
Informatii anunt de participare asociat 138241
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMPANIA NATIONALA DE AUTOSTRAZI SI DRUMURI NATIONALE SA
Adresa postala: STRADA BULEVARDUL DINICU GOLESCU NR 38, SECTOR 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010873, Romania, Punct(e) de contact: Serviciul Licitatii - Directia Achizitii cu Finantare de la Buget, persoana de contact: Lucretia ENACHE, Tel. +40 212643310/+40 212643312, In atentia: dl. Teodorescu Teodor Razvan Emil ? Director Directia Achizitii cu Finantare de la Buget, Email: [email protected], Fax: +40 213120984, Adresa internet (URL): www.cnadnr.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Constructii si amenajari teritoriale
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
?Lucrari privind intretinerea periodica 2013 ? 2014 ? COVOARE ASFALTICE? ? D.R.D.P. CLUJ: Lot 1 -S.D.N. Cluj, Lot 2 ? S.D.N. Bistrita, Lot 3 ?S.D.N. Oradea, Lot 4 ? S.D.N. Alba, Lot 5 - S.D.N. Satu Mare , Lot 6 ? S.D.N. Baia Mare , Lot 7 - S.D.N. Zalau
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: D.N.-urile din administrarea D.R.D.P. CLUJ
Codul NUTS: RO11 - Nord-Vest
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
?Lucrari privind intretinerea periodica 2013 ? 2014 ? COVOARE ASFALTICE? ? D.R.D.P. CLUJ: Lot 1 -S.D.N. Cluj, Lot 2 ? S.D.N. Bistrita, Lot 3 ?S.D.N. Oradea, Lot 4 ? S.D.N. Alba, Lot 5 - S.D.N. Satu Mare , Lot 6 ? S.D.N. Baia Mare , Lot 7 - S.D.N. Zalau
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45233139-3 - Lucrari de intretinere a drumurilor nationale (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
73, 783, 406.78RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2013/S080-134464din24.04.2013
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 92/44212 Denumirea: Acord cadru intretinere periodica 2013-2014 COVOARE ASFALTICE DRDP CLUJ LOT 1
V.1) Data atribuirii contractului 02.07.2013
V.2) Numarul de oferte primite 7
Numarul de oferte admisibile 6
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC VIAROM CONSTRUCT SA
Adresa postala: Str. Glucozei nr. 37-39 sector 2 Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 023828, Romania, Tel. +40 212420689, Fax: +40 212420690
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 25269518.73 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 12968370.39 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
1
Contract nr: 92/44214 Denumirea: Acord cadru intretinere periodica 2013-2014 COVOARE ASFALTICE DRDP CLUJ LOT 2
V.1) Data atribuirii contractului 02.07.2013
V.2) Numarul de oferte primite 8
Numarul de oferte admisibile 7
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC ANTREPRIZA DE REPARATII SI LUCRARI - ARL CLUJ SA
Adresa postala: Str. Fabricii nr. 131, Cluj-Napoca, Localitatea: Cluj-Napoca, Cod postal: 400632, Romania, Tel. +40 264418620, Fax: +40 372703511
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 20794422.36 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 11150921.64 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
2
Contract nr: 92/44215 Denumirea: Acord cadru intretinere periodica 2013-2014 COVOARE ASFALTICE DRDP CLUJ LOT 3
V.1) Data atribuirii contractului 02.07.2013
V.2) Numarul de oferte primite 10
Numarul de oferte admisibile 9
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC VIAROM CONSTRUCT SA
Adresa postala: Str. Glucozei nr. 37-39 sector 2 Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 023828, Romania, Tel. +40 212420689, Fax: +40 212420690
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 25535851.11 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 14375920.02 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
3
Contract nr: 92/44216 Denumirea: Acord cadru intretinere periodica 2013-2014 COVOARE ASFALTICE DRDP CLUJ LOT 4
V.1) Data atribuirii contractului 02.07.2013
V.2) Numarul de oferte primite 7
Numarul de oferte admisibile 7
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC FLOREA GRUP SRL
Adresa postala: Bdul Horea nr. 2, Alba Iulia, Localitatea: Alba Iulia, Cod postal: 510127, Romania, Tel. +40 258839849, Fax: +40 258833749
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 5977980.87 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 3335596.62 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
4
Contract nr: 92/44217 Denumirea: Acord cadru intretinerea periodica 2013-2014 COVOARE ASFALTICE DRDP CLUJ LOT 5
V.1) Data atribuirii contractului 02.07.2013
V.2) Numarul de oferte primite 7
Numarul de oferte admisibile 7
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC ANTREPRIZA DE REPARATII SI LUCRARI - ARL CLUJ SA
Adresa postala: Str. Fabricii nr. 131, Cluj-Napoca, Localitatea: Cluj-Napoca, Cod postal: 400632, Romania, Tel. +40 264418620, Fax: +40 372703511
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 30686401.89 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 17467039.77 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
5
Contract nr: 92/44218 Denumirea: Acord cadru intretinerea periodica 2013-2014 COVOARE ASFALTICE DRDP CLUJ LOT 6
V.1) Data atribuirii contractului 02.07.2013
V.2) Numarul de oferte primite 8
Numarul de oferte admisibile 7
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC ANTREPRIZA DE REPARATII SI LUCRARI - ARL CLUJ SA
Adresa postala: Str. Fabricii nr. 131, Cluj-Napoca, Localitatea: Cluj-Napoca, Cod postal: 400632, Romania, Tel. +40 264418620, Fax: +40 372703511
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 19153934.88 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 10602250.08 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
6
Contract nr: 92/44219 Denumirea: Acord cadru intretinere periodica 2013-2014 COVOARE ASFALTICE DRDP CLUJ LOT 7
V.1) Data atribuirii contractului 02.07.2013
V.2) Numarul de oferte primite 11
Numarul de oferte admisibile 10
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC DRUMURI SI PODURI SALAJ SA
Adresa postala: Str. Principala nr 443, Loc. Criseni, Salaj, Localitatea: Criseni, Cod postal: 457105, Romania, Tel. +40 260613215, Fax: +40 260613215
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 6800411.76 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 3883308.26 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
7
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
1) Informatii generale despre ofertant ? Se va completa Formularul nr. 21 din Sectiunea Formulare din Documentatia de atribuire.2) In cazul in care doua sau mai multe propuneri financiara prezinta prĂȘt egal si sunt clasate pe primul loc, autoritatea contractanta va solicitia ofertantilor in cauza, o noua propunere financiara in plic inchis (Formularul nr. 18 + anexe), caz in care acordul cadru va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut. 3) Valoarea celui mai mare contract subsecvent: Lot 1? 21.871.500, 00 Lei;Lot 2? 12.498.000, 00 Lei;Lot 3? 18.747.000, 00 Lei;Lot 4? 4.374.300, 00 Lei;Lot 5? 15.622.500, 00 Lei;Lot 6? 9.780.434, 88 Lei;Lot 7? 3.738.401, 76 Lei.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Bucuresti
Adresa postala: Bd Unirii nr 37 sector 3 Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030823, Romania, Tel. +40 214083700, Email: [email protected], Fax: +40 214083600, Adresa internet (URL): http: //tmb.ro/
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Compania Nationala de Autostarzi si Drumuri Nationale din Romania ? Directia Achizitii cu Finantare de la Buget
Adresa postala: B-dul Dinicu Golescu nr. 38 sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010873, Romania, Tel. +40 212643310, Email: [email protected], Fax: +40 213120984, Adresa internet (URL): www.cnadnr.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
11.07.2013 10:12
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer