Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Lucrari ptr. obiectivul de investitie "Blocuri locuinte sociale 32 apartamente finantate prin MDRL destinate inchirierii, str.Duiliu Zamfirescu" municipiul Rm.Sarat, jud. Buzau


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
2.421.538 RON

Castigatorul Licitatiei: Asociatia SC GELUVAL STOR SRL si SC SPEED AUTO GAS SRL
Anunt de atribuire numarul 82352/29.09.2009
Informatii anunt de participare asociat 69251
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
PRIMARIA MUNICIPIULUI RAMNICU SARAT
Adresa postala: Ramnicu Sarat, strada Nicolae Balcescu nr.1, judetul Buzau, Localitatea: Ramnicu Sarat, Cod postal: 125300, Romania, Punct(e) de contact: ARGHIR HORIA, Tel.0238561946, Email: [email protected], primarie_rmsar[email protected], Fax: 0238561947, Adresa internet (URL): www.primariermsarat.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Lucrari ptr. obiectivul de investitie "Blocuri locuinte sociale 32 apartamente finantate prin MDRL destinate inchirierii, str.Duiliu Zamfirescu" municipiul Rm.Sarat, jud. Buzau
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Str.Duiliu Zamfirescu, Rm.Sarat, jud.Buzau
Codul NUTS: RO222 - Buzau
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Executie de lucrari ptr. obiectivul de investitie "Blocuri locuinte sociale 32 apartamente finantate prin MDRL destinate inchirierii, str.Duiliu Zamfirescu" municipiul Rm.Sarat, jud. Buzau
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45211341-1 - Lucrari de constructii de apartamente (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
2, 421, 538RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
Criterii
Pondere
1.
Propunerea financiara
60%
Descriere:
2.
Propunerea tehnica
40%
Descriere:
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
80
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 12557 Denumirea: Blocuri locuinte sociale 32 apartamente finantate prin MDRL destinate inchirierii
V.1) Data atribuirii contractului 8/13/2009
V.2) Numarul de oferte primite 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
Asociatia SC GELUVAL STOR SRL si SC SPEED AUTO GAS SRL
Adresa postala: Strada Costieni, bloc 13A, AP.12, Localitatea: Rm.Sarat, Cod postal: 125300, Romania, Tel.0238560381, Fax: 0238560381
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 4427032.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 2421538.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Documentatia de atribuire este pusa la dispozitie spre accesare directa si nerestrictionata pe site-ul Primariei municipiului Rm.Sarat.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str.Stavropoleos nr.6, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.0213104641, Email: [email protected], Fax: 0213104642, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel sectia Contencios Administrativ Ploiesti
Adresa postala: Str.Emile Zola nr.4, Localitatea: Ploiesti, Cod postal: 100043, Romania, Tel.0244522445, Email: [email protected], Fax: 0244522452
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Biroul juridic al Primariei municipiului Rm.Sarat
Adresa postala: Str.Nicolae Balcescu nr.1, Localitatea: Rm.Sarat, Cod postal: 125300, Romania, Tel.0238561946, Email: [email protected], Fax: 0238561947, Adresa internet (URL): www.primariermsarat.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
29.09.2009 12:48
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer