Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - LUCRARI REP. GEN. SI RENOV. A CONSTR.-PCT DE LUCRU MH SI LUCRARI DE AMENAJARE A CONSTRUCTIILOR ? PUNCT DE LUCRU MOTRU


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
41.572 RON

Castigatorul Licitatiei: BUNTALOZI 2004 S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 139474/14.11.2012
Informatii anunt de participare asociat 130687
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SC COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA
Adresa postala: SUCURSALA DIVIZIA MINIERA TG. JIU - PUNCT DE LUCRU - EXPLOATAREA LIVRARI CFU, Str. CEFERISTULUI, nr.12, Localitatea: MOTRU, Cod postal: 215200, Romania, Punct(e) de contact: MODORAN CAMELIA, Tel. +40 0758250687, In atentia: BIROU ACHIZITII PUBLICE, LEGISLATIE, Email: [email protected], Fax: +40 0253410085, Adresa internet (URL): www.eturceni.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Prospectare ?i extragere a c?rbunelui ?i a altor combustibili solizi
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
LUCRARI REP. GEN. SI RENOV. A CONSTR.-PCT DE LUCRU MHSI LUCRARI DE AMENAJARE A CONSTRUCTIILOR? PUNCT DE LUCRU MOTRU
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea, prin orice mijloace, a unei lucrari, conform cerintelor specificate de autoritatea contractanta
Locul principal de executare: EL CFU
SECTIA CFU- PUNCT DE LUCRU MOTRU SI PUNCT DE LUCRU MEHEDINTI
Codul NUTS: RO412 - Gorj
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
LUCRARI REPARATII GENERALE SI DE RENOVARE A CONSTRUCTIILOR-PUNCT DE LUCRU MEHEDINTILUCRARI DE AMENAJARE A CONSTRUCTIILOR? PUNCT DE LUCRU MOTRU
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45453000-7 - Lucrari de reparatii generale si de renovare (Rev.2)
45421141-4-Lucrari de compartimentare (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
41, 572.17RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
23848, 22574
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 37/DMCF Denumirea: LUCRARI DE AMENAJARE A CONSTRUCTIILOR- PCT. DE LUCRU MOTRU
V.1) Data atribuirii contractului 09.11.2012
V.2) Numarul de oferte primite 4
Numarul de oferte admisibile 4
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
BUNTALOZI 2004S.R.L.
Adresa postala: Str. IONESCU GION, Bl. A7, Sc. D, Parter, Localitatea: Pitesti, Cod postal: 110310, Romania, Tel. 0348430926, Email: [email protected], Fax: 0348430926
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 29072.17 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
2
Contract nr: 38/DMCF Denumirea: LUCRARI DE REPARATII GENERALE SI RENOVARE A CONSTR -PCT. DE LUCRU MEHEDINTI
V.1) Data atribuirii contractului 09.11.2012
V.2) Numarul de oferte primite 4
Numarul de oferte admisibile 4
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
DAMITRADE S.R.L.
Adresa postala: Str.Slt.Corneliu Bordei, Bl. 3, Parter, Ap. 3, Localitatea: Targu Jiu, Cod postal: 210182, Romania, Tel. 0721019992;0766364494;0762345178;0724516464, Email: [email protected], Fax: 0353807377
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 12500.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
1
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
- Pentru demonstrarea indeplinirii criteriilor de calificare prevazute la art. 176 din OUG nr. 34/2006, ofertantul are dreptul de a prezenta o declaratie pe propria raspundere insotita de o anexa, semnata de reprezentantul sau legal, prin care confirma ca indeplineste cerintele decalificare astfel cum au fost solicitate in documentatia de atribuire.-In cazul in care 2 sau mai multe oferte clasate pe primul loc, contin preturi egale, se va cere ofertantilor sa depuna noi oferte in plic inchis.Ofertantul va prezenta in oferta depusa proiectul de contract din documentatia de atribuire. Durata contractului va fi pina la data de 31.12.2012.-Contractul de lucrari se va incheia de EXPLOATAREA LIVRARI CFU MOTRU cu ofertantii castigatori in baza raportului procedurii de atribuire si se va semna la sediul autoritatii contractante.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
EXPLOATAREA LIVRARI CFU MOTRU ? BIROU ACHIZITII PUBLICE, LEGISLATIE
Adresa postala: Adresa postala: STR. CEFERISTULUI NR.12, Localitatea: MOTRU, ,Localitatea: MOTRU, Cod postal: 215200, Romania, Tel. +40 0758250687, Fax: +40 0253410085
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
12.11.2012 14:37
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer