Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Lucrari si servicii intretinere curenta iarna ? vara a drumurilor judetene din judetul Mehedinti,pentru perioada 2013 - 2016 :Lot 1 zona de Sud; Lot 2 zona de Nord.


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
60.927.240 RON

Castigatorul Licitatiei: VIA VITA CONSTRUCTII S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 143797/31.07.2013
Informatii anunt de participare asociat 138782
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
CONSILIUL JUDETEAN MEHEDINTI
Adresa postala: str. traian, nr. 89, Localitatea: Drobeta-Turnu Severin, Cod postal: 220132, Romania, Punct(e) de contact: Sediu, Tel. +40 0372521172, In atentia: lucian bosoanca, Email: [email protected], Fax: +40 0372521151, Adresa internet (URL): www.sejmh.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Lucrari si servicii intretinere curenta iarna ? vara adrumurilor judetene din judetul Mehedinti, pentru perioada2013 - 2016: Lot 1 zona de Sud; Lot 2 zona de Nord.
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Drumurile judetene din administrarea CONSILIULUI JUDETEAN MEHEDINTI
Codul NUTS: RO413 - Mehedinti
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Realizarea lucrarilor si prestarea serviciilor de intretinere curenta iarna ? vara adrumurilor judetene din judetul Mehedinti, pentru perioada2013 - 2016prin impartirea judetului in 2 loturi delimitate de DN 6 care traverseaza judetul de la est la vest , dupa cum urmeaza : Lotul 1 ? drumurile judetene situate la nord de DN 6;Lotul 2 ? drumurile judetene situate la sud de DN 6.Valoarea de estimare a acordului cadru nu cuprinde procentul de diverse si neprevazute acesta fiind 0 in cazul acestei licitatii.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45233139-3 - Lucrari de intretinere a drumurilor nationale (Rev.2)
44113910-7-Materiale de intretinere rutiera de iarna (Rev.2)
90620000-9-Servicii de deszapezire (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
60, 927, 240.99RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2013/S099-169009din24.05.2013
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 8144 Denumirea: Lucrari si servicii intretinere curenta iarna ? vara adrumurilor judetene zona SUD
V.1) Data atribuirii contractului 30.07.2013
V.2) Numarul de oferte primite 2
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
VIA VITA CONSTRUCTII S.R.L.
Adresa postala: str.1 Decembrie1918, nr.4B, Localitatea: Drobeta-Turnu Severin, Cod postal: 220171, Romania, Tel. 0745073175, Email: [email protected], Fax: 0252338101
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 35335396.50 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 30370589.18 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
1
Contract nr: 8146 Denumirea: Lucrari si servicii intretinere curenta iarna ? vara adrumurilor judetene zona NORD
V.1) Data atribuirii contractului 30.07.2013
V.2) Numarul de oferte primite 2
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
ALPHA CONSTRUCT SISTEM S.A.
Adresa postala: Str. Nicolae Grigorescu, nr. 8, Localitatea: Drobeta-Turnu Severin, Cod postal: 220175, Romania, Tel. 0252 312184, Email: [email protected], Fax: 0252 312358, Adresa internet (URL): www.acsistem.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 31250329.54 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 30556651.81 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
2
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI. 3.1) Informatii generale despre ofertant ? Se va completa Formularul nr. 20 din Sectiunea Formulare din Documentatia de atribuireVI. 3.2) In cazul in care doua sau mai multe propuneri financiara prezinta pret egal si sunt clasate pe primul loc, autoritatea contractanta va solicitia ofertantilor in cauza, prin postarea in SEAP a unei clarificari, o noua propunere financiaracare va fi transmisa tot in SEAP ca raspuns la clarificarea autoritatii contractante (Formularul nr. 17 + anexe), caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
CONSILIUL JUDETEAN MEHEDINTI - DIRECTIA JURIDICA
Adresa postala: str Traian nr 89, Localitatea: Drobeta Turnu Severin, Cod postal: 220132, Romania, Tel. +40 0372521151, Email: [email protected], Fax: +40 0372521151, Adresa internet (URL): www.sejmh.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
30.07.2013 12:49
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer