Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Lucrari sipimentare - Reabilitare drum forestier Clabucet


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
146.607 RON

Castigatorul Licitatiei: CONIZ ROMARG S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 119485/21.12.2011
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA
Adresa postala: prin DIRECTIA SILVICA PRAHOVA, str.Iuliu Maniu, nr.3, Localitatea: Ploiesti, Cod postal: 100143, Romania, Punct(e) de contact: Compartiment Achizitii, Tel. 0244594706, In atentia: Kissinger Ady, Email: [email protected], Fax: 0244595836
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
REGIE AUTONOMA
Activitate (activitati)
Altele: SILVICULTURA
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Lucrari sipimentare - Reabilitare drum forestier Clabucet
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: OCOLUL SILVIC SLANIC, U.P.II, JUDETUL STEFESTI
Codul NUTS: RO316 - Prahova
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Executie lucrari suplimentare de reabilitare drum forestier Clabucet
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45233142-6 - Lucrari de reparare a drumurilor (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
146, 607.22RON TVA inclus(24%)
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Lucrarile / produsele / serviciile pot fi furnizate numai de un anumit ofertant, din motive tehnice
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 9787 Denumirea: LUCRARI SUPLIMENTARE -REABILITARE DRUM FORESTIER CLABUCET
V.1) Data atribuirii contractului 04.11.2011
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
CONIZ ROMARG S.R.L.
Adresa postala: Str POPA SAPCA , BL. P3, SC. C, AP6, Localitatea: Pitesti, Cod postal: 0300, Romania, Tel. 0248221267, Email: [email protected], Fax: 0248221267, Adresa internet (URL): www.conizromarg.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 166487.28 Moneda: RON Cu TVA inclus TVA(%): 24.00
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 146607.22 Moneda: RON Cu TVA inclus TVA(%): 24.00
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Avand in vedere ca lucrarea de construire Reabilitare Drum Forestier Clabucet este in executie cu firma SC Coniz Romarg S.R.L. din anul 2006 si au fost amanari de plata din cauze legislative s-au produs unele modificari de solutie tehnica.Schimbarea solutiei tehnice a determinat necesitatea suplimentarii lucrarilor.Din aceste considerente si conform art.122i din OUG 34/2006 este necesara achizitionarea acestor lucrari tot cu firma din contractul initial cu aplicarea procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Sectia contecios administrativ a Tribunalului Prahova
Adresa postala: Str. Gheorghe Lazar, nr. 6, ,Localitatea: Ploiesti, Cod postal: 100031, Romania, Tel. 0244/544781, Fax: 0244/523265
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Compartiment Juridic al Directieie Silvice Prahova
Adresa postala: str.Iuliu Maniu, nr.3, Localitatea: Ploiesti, Cod postal: 100143, Romania, Tel. 0244594706, Email: [email protected], Fax: 0244595836
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
12.12.2011 16:08
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer