Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Lucrari suplimentare - Lucrari de inlocuire conducte termoficare - zona ALTEX - bdul George Enescu


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
2.251 RON

Castigatorul Licitatiei: THIC IZOLATII TERMICE S.R.L.
Anunt de atribuire (utilitati) numarul 51632/29.12.2008
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
TERMICA S.A.
Adresa postala: STR.ENERGETICIANULUI NUMARUL 1, Localitatea: Suceava, Cod postal: 720166, Romania, Punct(e) de contact: CARMEN DIACONESCU, Tel.0230251998, Email: [email protected], Fax: 0230257066
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Producere, transport i distributie de gaz i de energie termic
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Lucrari suplimentare - Lucrari de inlocuire conducte termoficare -zona ALTEX - bdul George Enescu
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: SC TERMICA SA Suceava - Sectia Termoficare - retele circuit primar zona ALTEX (George Enescu)
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Interventia asupra conductelor 2 x Dn 400 mm, dupa caminul C30 ca limita de executie lucrare, pe o portiune de 5, 5 m datorita coroziunii avansate din inundarea permanenta a caminului C30 cu apa rece - executarea de lucrari suplimentare celor achizitionate initial prin contractul nr. 54 / 27 august 2008.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45231113-0 - Lucrari de inlocuire a conductelor (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
2, 250.72RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Noi lucrari / servicii, constituind o repetare a lucrarilor / serviciilor existente si solicitate in conformitate cu conditiile stricte conforme cu cele stabilite in directiva
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 54 Denumirea: Lucrari de inlocuire conducte termoficare -zona ALTEX - bdul George Enescu
V.1) Data atribuirii contractului 12/10/2008
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
THIC IZOLATII TERMICE S.R.L.
Adresa postala: Str.Morilor, Nr.18, Localitatea: Pascani, Cod postal: 705200, Romania, Tel.0232765270, Email: [email protected], Fax: 0232761310, Adresa internet (URL): www.thic.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 2250.72 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 2250.72 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
CURTEA DE APEL Suceava - Sectia contencios administrativ
Adresa postala: str.Stefan cel Mare nr.62, Localitatea: Suceava, Cod postal: 720062, Romania, Tel.0230216321, Fax: 0213104642
Organismul competent pentru procedurile de mediere
CONSILIUL NATIONAL DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR
Adresa postala: str.Stavropoleos nr.6, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.0213104641, Fax: 0213104642
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SC TERMICA SA - birou juridic
Adresa postala: str.Energeticianului nr.1, Localitatea: Suceava, Cod postal: 720166, Romania, Tel.0230251997, Fax: 0230257066
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
29.12.2008 09:39
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer